Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Film and Book Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-FBT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Film and Book Tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 8 hrs

-participation in field activities – 7 h

- consultations- 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures – 10 hrs

- writing projects – 10 hrs

- reading literature – 10 hrs

- preparation for test – 10 hrs


Altogether: 60. hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: knows main definitions related to various forms of film, comic books, and book tourism;

W2: possess knowledge about most often visited film and/or book tourism attractions from Poland and all over the world;

W3: is acquainted with assorted film and/or book-oriented sites being touristically attractive (eg. Various locations (e.g. Dubrovnik, Croatia) – Game of ThronesMatamata in New Zealand – Lord of the Rings, 221B Baker Street, London, UK – Sherlock Holmes)

W4: understands the impact of the literature and/or film industry on tourism and tourist destinations


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to describe in English the most important places and sites related to different film/literary tourism forms and activities (e.g. jet setting);

U2: can analyze the tourism potential in terms of film and/or literary tourism, as well as characterize its participants;

U3: has basic skills in developing programs of tours organized as part of film/literary/comic books tourism


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: is aware of the cultural diversity and will better understand differences in other societies through

K2: is more tolerant;

K3: can cooperate during the implementation of group tasks.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative lecture

- case study,

- fieldwork (observation),

- discussion.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- sytuacyjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquaint students with the phenomenon of film, cartoons, anime and literature (including comic books) in Poland and in the world. The aim of teaching is also to introduce students to various forms of this type of tourism, e.g.: Visits to locations portrayed within a specific film/television production; visits to studio sets; Visits to specific film/TV theme parks and attractions; Visits to locations where filming is taking place, Visits to film festivals; Visits to sites related to works of fiction and their authors; Participation in organised tours of film celebrity homes, haunts, and associated film sites.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquaint students with the phenomenon of film, cartoons, anime and (including comic books) in Poland and in the world. The aim of teaching is also to introduce students to various forms of this type of tourism, e.g.: Visits to locations portrayed within a specific film/television production; visits to studio sets; Visits to specific film/TV theme parks and attractions; Visits to locations where filming is taking place, Visits to film festivals; Visits to sites related to works of fiction and their authors; Participation in organised tours of film celebrity homes, haunts, and associated film sites.

Topics:

• Theory of film and book tourism, position of F&L tourism within cultural tourism;

• Major film festivals of the world, film studios, film-themed parks, film and book museums;

• Characteristics of assorted film, tv productions, anime, cartoons, book and comicstourism destinations;

• Profile of Film and Literary tourist;

• Influence of films/books on the marketing of tourist destinations.

Literatura: (tylko po angielsku)

• Connell J., 2012. Film tourism e Evolution, progress and prospects, Tourism Management, doi:10.1016/j.tourman.2012.02.008;

• Herbert D., 2001. Literary places, tourism and the heritage experience, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 2, pp. 312-333;

• Hoppen A., Browna L., Fyall A., 2014. Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations, Journal of Destination Marketing & Management 3 (2014):37–47;

• Hudson S., Brent Ritchie J.R., 2006. Promoting destinations via film tourism: an empirical identification of supporting marketing initiatives, Journal of Travel Research, Vol. 44, No. 4, pp. 387-396.

• Riley R., Baker D., Kim S., Reijnders S. (Eds.), 2018. Film Tourism in Asia - Evolution, Transformation, and Trajectory, Springer Singapore;

• Van Doren C.S., 1998. Movie induced tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 4, pp. 919-935;

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Lecture

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer 5) gap filling

- presence (min. 85%)

Fieldwork

- activity during classes

- presence (100%)

- project (planning the book/tv film/cartoons/anime/comic books tourist trail)

Notes and criteria:

3.0 – 51%-59,9%;

3.5 – 60%-69,9%;

4.0 – 70%-79,9%;

4.5 – 80%-89,9%;

5.0 – 90%-100%

Checked learning outcomes:

Test - W1, W2, W3, U1, K1, K2, K3

Project – W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)