Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geohazards in the World

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-GHW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geohazards in the World
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs

- reading literature - 10 hrs

- preparation for test - 25 hrs


Altogether: 60 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: student can describe the theory of plate tectonics and structure of the Earth’s crust and interior


W2: student can explain the nature of earthquakes, volcanic eruptions, landslides, tsunami, etc.


W3: student understand how natural processes as described above impact humans and society


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: student will be able to interpret the landscape to identify potential geohazards which could impact society and cause danger to human population


U2: student will be able to analyse the complexity of geohazards operating within complex natural and human systems


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: student learns open attitudes


K2: student learns how to cooperate in group


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- presentation

- discussion


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

An introductory course emphasising geological hazards in the natural environment such as volcanic activity, earthquakes, land instability and it’s impact on human socjety.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to geohazards. Tectonic hazards: plate tectonics. Tectonic hazards: earthquakes. Tectonic hazards: volcanoes. Sediment hazards: landslides. Sediment hazards: coasts. Long term hazards: Magnetic field and asteroid impacts. Tsunami. Impact of geohazards on society. Methods of prediction, monitoring, risk assessment and mitigation of geohazards.

Literatura: (tylko po angielsku)

Abbott, P.L., 2013. Natural Disasters. McGraw-Hill Education

McCall, G.J.H., Laming, D.J.C., Scott, S.C., 1992. Geohazards. Natural and man-made. Chapman & Hall, London.

Asian Development Bank. 2013. The rise of natural disasters in Asia and the Pacific: Learning From ADB's Experience. Manila: ADB.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test – W1-W3, U1-U2

- activity – K1-K2

Assessment criteria:

test:

fail (2.0) – 10 pts (<51%)

satisfactory (3.0) – 11-12 pts (51%-60%)

satisfactory plus (3.5) – 13-14 pts (61%-70%)

good (4.0) – 15-16 pts (71%-80%)

good plus (4.5) – 17-18 pts (81%-90%)

very good (5.0) – 19-20 pts (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Narloch
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Włodzimierz Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Narloch
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Włodzimierz Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Izabela Jamorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Izabela Jamorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

An introductory course emphasising geological hazards in the natural environment such as volcanic activity, earthquakes, land instability and it’s impact on human socjety.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to geohazards. Tectonic hazards: plate tectonics. Tectonic hazards: earthquakes. Tectonic hazards: volcanoes. Sediment hazards: landslides. Sediment hazards: coasts. Long term hazards: Magnetic field and asteroid impacts. Tsunami. Impact of geohazards on society. Methods of prediction, monitoring, risk assessment and mitigation of geohazards.

Literatura: (tylko po angielsku)

Abbott, P.L., 2013. Natural Disasters. McGraw-Hill Education

McCall, G.J.H., Laming, D.J.C., Scott, S.C., 1992. Geohazards. Natural and man-made. Chapman & Hall, London.

Asian Development Bank. 2013. The rise of natural disasters in Asia and the Pacific: Learning From ADB's Experience. Manila: ADB.

GeoHazards Journal (open access)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Belzyt
Prowadzący grup: Szymon Belzyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Geohazards in the World (2800-OG-EN-GHW) for YUFE and Erasmus students - Monday, 13:30-15:00 CET (please mind the possible time difference), online (MS Teams), starting from 10th October

MS Teams group: https://tiny.pl/w72n3

First lecture (10th October): https://tiny.pl/w72kq

Should you have any queries, suggestions or any other problems please do not hesitate to contact me (s.belzyt@umk.pl or via MS Teams chat).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)