Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

An Introduction to Virtual Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-IVT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: An Introduction to Virtual Tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 3 hrs

- writing test- 2 hrs


Self-study hours:

- preparation for test- 40 hrs


Altogether: 60 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student is acquainted with main theoretical issues of the virtual tourism.

W2: Student is acquainted with the state and prospects in the virtual tourism in Poland an listed cities from rest of the world

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student is able to describe similarities and differences in virtual reality and augmented reality.

U2: Student is able to describe similarities and differences in creating the virtual tourist space by the chosen Polish, European and Asian cities.

U3: Student is able to use the knowledge to create a concept of virtual tourist space for any type of cities (historical, industrial, with the high developed services market).

U4: Student is able to use the knowledge to choose the appropriate free software to create a virtual tour.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student understands historical and cultural differences in virtual tourist space of various cities from different continents and will be more tolerant.

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture;

- narration;

- problem-based lecture.

Skrócony opis:

Aim of course An Introduction to Virtual Tourism is to acquaint students with theoretical issues of the virtual tourist space and its basic components (geoportals, virtual tours, panoramas 360°, films 360°, films promoting a tourist product in the YouTube, computer games).

Pełny opis:

1. General and Theoretical Issues (Virtual Reality, Augmented Reality, Virtual Tourist Space, Virtual Tourism).

2. The Role, Meaning and the Functionality of the Geoportals with the Tourist Contents.

3. The Role, Meaning and the Functionality of the Virtual Tours.

4. Free Software for Making Virtual Tours.

5. The Role, Meaning and the Functionality of the Panoramas 360°.

6. The Role, Meaning and the Functionality of the Films 360°.

7. The Role, Meaning and the Functionality of the Films Promoting a Tourist Product, which are placed in the YouTube.

8. Virtual Tourism in Chosen Computer Games.

9. Virtual Tourism in Poland - the State and Prospects.

10. Virtual Tourism in the World - the State and Prospects.

Literatura:

1. Sherman W. R., Craig A. B., 2003, Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics), Morgan Kaufmann.

2. Holmes D., 2001, Virtual Globalization: Virtual Spaces/Tourist Spaces (Routledge Advances in Sociology), Routledge, London and New York.

3. Fisher P., Unwin D., 2002, Virtual Reality in Geography, Taylor & Francis, London; New York.

4. Highton S., 2010, Virtual Reality Photography: Creating Panoramic and Object Images, Virtual Reality Photography.

5. Merrick J., Sharkey P. M., 2014, Virtual Reality : People with Special Needs, Nova Science Publishers, Hauppauge, New York.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- test - types of questions: (1) long answer questions, (2) short answer questions, (3) matching, (4) multiple choice, (5) true/false – W1, W2;

- presence (min. 85%)

-activity during classes

Assessment criteria:

satisfactory - 50%

satisfactory plus - 60%

good - 70%

good plus- 80%

very good- 90%

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)