Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Landscapes of Balkans and Central Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-LBCE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Landscapes of Balkans and Central Europe
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/therzezbiarztravels/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher: - participation in lectures - 15 hrs - consultations - 5 hrs Self-study hours: - preparation for lectures – 25 hrs - writing essays/ papers/ projects- 25 hrs - preparation for test- 15 hrs


Altogether: 85. hrs (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: knows main main physical geography features of assorted European countries of Balkan & Central Europe regions (Czechia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, BiH, Croatia, Macedonia, Montenegro, Albania, Kosovo, Bulgaria, Romania);;

W2: possess knowledge about main tourist attraction, both of natural (geotourism) and human origin (tangible and untangible Heritage) of analyzed countries;


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to describe in English topographical units and most important monuments and some outstanding places of natural and anthropogenic heritage of discussed countries;

U2: is capable to describe similarities and differences in selected geography features and tourism related issues between discussed countries using English geographical vocabulary;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: is aware and understands racial, ethnic, cultural and religious issues in various countries of Balkan & Central Europe regions;

K2: is more tolerant and empathetic;


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods: lecture, methods of knowledge assimilation, valorization methods, case studies

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Landscapes of Balkan & Central Europe is to acquaint students with basic geographical, historical, ethnic information of countries from subject region (Czechia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, BiH, Croatia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bulgaria, Romania )

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Landscapes of Europe is to acquaint students with basic physical geography features of assorted European countries (of Balkan and Central Europe regions: Czechia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, BiH, Croatia, Montenegro, Macedonia, Kosovo , Albania, Bulgaria, Romania). The subject will focus on their main tourist attraction, both of natural (geotourism) and human origin. There would be also some histirical background for particular countries territorial development, historical regions and contemporary administrative units, as well as ethnic issues.

1. Geography & tourism in Czechia;

2. Geography & tourism in Slovakia and Hungary;

3. Geography & tourism in Slovenia & Croatia;

4. Geography & tourism in Serbia and in BiH;

5. Geography & tourism in Montenegro & Kosovo;

6. Geography & tourism in Macedonia and Albania;

7. Geography & tourism in Bulgaria and Moldova;

8. Geography & tourism in Romania;

Literatura: (tylko po angielsku)

The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries

2017. edited by Krzysztof Widawski, Jerzy Wyrzykowski, Springer,

internet resources

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Lecture

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer 5) gap filling

- presence (min. 85%)

Notes and criteria:

2.0 (fail ) – 0%-50%;

3.0 (satisfactory) – 51%-59,9%;

3.5 (satisfactory +) – 60%-69,9%;

4.0 (good) – 70%-79,9%;

4.5 (very good) – 80%-89,9%;

5.0 (excellent) – 90%-100%

Checked learning outcomes:

Test - W1, W2, U1, U2, K1, K2

Notes and criteria:

3.0 – ≥51%;

3.5 – ≥60%;

4.0 – ≥70%;

4.5 – ≥80%;

5.0 – ≥90%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)