Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

On the rivers and lakes - secrets of water tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-RLSWT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: On the rivers and lakes - secrets of water tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures – 7 hrs

- fieldfrip – 8 hrs

- consultations – 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures – 10 hrs

- writing projects – 5 hrs

- reading literature – 10 hrs

- preparation for test – 10 hrs

Altogether: 60 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has basic knowledge of the warterways in the lowlands in Poland,

W2: knows what should take to the canoe or boat trip.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to plan a route multi-day canoe trip,

U2: can use profesional maps of canoe routes,

U3: can select the crew on the cruise sailing.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the importance of active tourism,

K2: promotes an increase in the importance of water tourism.


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:


- informative lecture

- Seminar classes,

- Canoe excursion


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

The aim of the course is to learn the water tourism organization's rules canoeing and sailing trias.

Pełny opis:

The course covers the characteristics of water tourism waterways in Poland. Students will compare the diversity of tourism development on the lake districts in Poland. Students will learn to organize kayaking for different audiences. Will learn the rules the organization of yacht trips.

They will take part in canoeing trip on the Brodnica or Kashubian Lakeland in May / June.

Literatura:

1. Kayaking Manual: The essential guide to all kinds of Kayaking, Bill Mattos, 2013, Southwater.

2. Kayaking and Canoeing for Beginners, Bill Mattos, 2004, Southwater;

3. Kayaking Made Easy: A Manual for Beginners with Tips for the Experienced, Dennis Stuhaug, 2006, Globe Pequot Press;

4. Water and Sustainable Tourism, M.L. Narasaiah, 2005. Discovery Publishing House;

5. Sailing Fundamentals, Gary Jobson 1998. Simon and Schuste;

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written examination- np. W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2

- activity U1, U2, U3

Assessment criteria:

Test - written assignment

fail- < 51 %

satisfactory - 51%

satisfactory plus- 60%

good – 70%

good plus- 80%

very good- 90%

Praktyki zawodowe:

not apply

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

during the covid 19 pandemic, classes are online, no field activities

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to learn the water tourism organization's rules canoeing and sailing trias.

Pełny opis:

The course covers the characteristics of water tourism waterways in Poland. Students will compare the diversity of tourism development on the lake districts in Poland. Students will learn to organize kayaking for different audiences. Will learn the rules the organization of yacht trips.

They will take part in canoeing trip on the Brodnica or Kashubian Lakeland in May / June

Literatura:

1. Kayaking Manual: The essential guide to all kinds of Kayaking, Bill Mattos, 2013, Southwater.

2. Kayaking and Canoeing for Beginners, Bill Mattos, 2004, Southwater;

3. Kayaking Made Easy: A Manual for Beginners with Tips for the Experienced, Dennis Stuhaug, 2006, Globe Pequot Press;

4. Water and Sustainable Tourism, M.L. Narasaiah, 2005. Discovery Publishing House;

5. Sailing Fundamentals, Gary Jobson 1998. Simon and Schuste;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)