Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protokół dyplomatyczny i negocjacje w turystyce i hotelarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PDYPL-TIR-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Protokół dyplomatyczny i negocjacje w turystyce i hotelarstwie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych norm zachowania społecznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

15 h - godziny realizowane z udziałem wykładowcy

10 h - praca indywidualna studenta (przygotowanie do zajęć)

5 h - praca indywidualna studenta (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)


nakład pracy studenta (razem): 45 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie konieczność znajomości i przestrzegania podstawowych zasady etykiety w kontekście wizerunku, jako swoistego składnika potencjału konkurencyjności; zna te reguły i umie je zastosować w praktyce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność poprawnych zachowań zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym (w tym w relacjach międzynarodowych).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student nabywa odpowiednie kompetencje społeczne, aby swoimi postawami i zachowaniami tworzyć pozytywny wizerunek instytucji, którą reprezentuje.

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja i omawianie zagadnień.

2. Praca w grupach.

3. Prezentacje multimedialne.

4. Analiza materiałów źródłowych.

5. Śledzenie bieżących wydarzeń i doniesień medialnych związanych z zastosowaniem reguł protokołu dyplomatycznego.


Możliwość prowadzenia zajęć zdalnie (synchronicznie) na platformie Zoom Meeting (linka wysyłany na skrzynkę w USOSie przed zajęciami).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie z zasadami dobrych manier i etykiety w turystyce i hotelarstwie. W toku prowadzenia zajęć studenci powinni zapoznać się z narzędziami ułatwiającymi budowanie wizerunku firmy i przedsiębiorstwa, które przyjdzie mu reprezentować. Zwłaszcza menedżerowie powinien posiadać odpowiednio wysokie kwalifikacje intelektualne, zawodowe i towarzyskie. Poznanie i przestrzeganie zasad "dobrego wychowania" pozwoli jeszcze skuteczniej budować własną markę i reprezentować instytucję, w której studenci będą w przyszłości pracować.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wizerunek w biznesie (pierwsze wrażenie i jego elementy, powitanie/pożegnanie, reguła precedencji, strefy kontaktów interpersonalnych).

3. Konferencje i spotkania oficjalne (sposób rozsadzenia, kolejność przemawiania, praktyczne aspekty organizacji, tytulatura, rola tłumacza, zaproszenia)

4. Negocjacje i uroczyste podpisanie umowy (sposób rozsadzenia, praktyczne aspekty organizacji, protokół flagowy).

5. Rozmowy telefoniczne (reguły, etapy), korespondencja tradycyjna (niezbędne elementy składowe, formułki grzecznościowe, tytulatura), netykieta (sztuka pisania e-maili i zachowania w internecie).

6. Przyjęcia i spotkanie biznesowe i towarzyskie w hotelu i restauracji (rodzaje, organizacja, zasady).

7. Dress code w biznesie, hotelu i restauracji.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

1. J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

2. E. Pietkiewicz, Etykieta menedżera, Warszawa ... (różne wydania).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uzależniona jest od liczby "plusów" przyznawanych za aktywność na zajęciach, przygotowanej pracy zaliczeniowej (audyt wybranego hotelu) oraz oceny z kolokwium końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.