Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PPR-G-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 5 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 5 h

Razem 25 godz. = 1 ECTS

Przedmiot prowadzony zdalnie na platformie TEAMS w roku akademickim 2020/2021

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: Ma podstawową wiedzę o prawie, niezbędną do zrozumienia uwarunkowań prawnych K_W01

W 2: zna podstawy podstawowe pojęcia i dyrektywy pozwalające na interpretację przepisów prawnych K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Pozyskuje wiedzę i dane z literatury, opracowań specjalistycznych, baz danych oraz innych źródeł K_U01

U2: Analizuje i interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska prawne K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych K_K01


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu teoretyczne zaprezentowanie głównych zagadnień prawoznawstwa, a zwłaszcza przedstawienie systemu źródeł prawa, gałęzi prawa, podstawowych reguł tworzenia i stosowania. Poznanie podstawowej terminologii, pojęć oraz specyfiki języka prawnego i prawniczego umożliwiających samodzielne interpretowanie prawa.

Pełny opis:

Pojęcie i funkcje prawa 2h

Normy i przepisy prawa 2h

Źródła prawa 2h

Tworzenie prawa 2h

Gałęzie prawa 2h

Stosunek prawny 1h

Dowodzenie i prawo procesowe 2h

Wykładnia prawa 1h

Podstawy prawa UE 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016

Literatura uzupełniająca:

Z. Muras, Podstawy prawa, Ch Beck 2019

G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2010

S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.