Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PPTIR-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje projektu – 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- praca własna nad opracowaniem projektu 5 h

- przeprowadzenie projektu 5 h

- opracowanie projektu i prezentacja wyników 10

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu – 20 h

W sumie 75 godz. = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat podstawowych koncepcji rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i autoedukacji człowieka KW_09, KW_03

W2: na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń KW09

W2: Ma wiedzę na temat zinstytucjonalizowanej edukacji i praktyki edukacyjnej KW_05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przygotować projekt edukacyjny oraz przedstawić je w formie multimedialnej podczas wystąpień publicznych na podstawie samodzielnie zgromadzonej literatury fachowej K_U02

U2: Potrafi pozyskiwać dane oraz zastosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania procesów i zjawisk społecznych/ edukacyjnych KU_05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy o środowisku - K_K01

K2: Posiada kompetencje interpersonalne niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku – K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Pedagogika jako nauka. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne. Rozwój i wychowanie jednostki w cyklu życia. Proces rozwoju, socjalizacji, wychowania /dziedziny, cele, treści i uwarunkowania/. Autokreacja. Wymiar instytucjonalny edukacji.

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003) (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, 2 Warszawa

b) Literatura uzupełniająca:

Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa .

Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne w formie testu, wymagany próg na ocenę dostateczną - 51-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia: K_W03, K_W05, K_W09, Zaliczenie projektu

Sprawdzane efekty kształcenia: K_U02, K_U05, K_K01, K_K07

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Kinga Majchrzak-Ptak, Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Murawska
Prowadzący grup: Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Murawska
Prowadzący grup: Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Murawska
Prowadzący grup: Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.