Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka kulinarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-TKTIR-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Turystyka kulinarna
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 15

Konsultacje - 5


Przygotowanie do wykładów - 10

Przygotowanie do testu - 15

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- ma wiedzę w zakresie specyfiki turystyki kulturowej w kontekście zróżnicowanych potrzeb turystycznych społeczeństwa;

- rozumie wpływ czynników społecznych, historycznych, etnograficznych na atrakcyjność kulinarną państw/regionów

- zna źródła literaturowe i internetowe niezbędne do tworzenia profilu turysty kulinarnego;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- jest w stanie przeanalizować rolę (aktualną i potencjalną) turystyki kulinarnej w rozwoju wybranego regionu;

- potrafi dokonać charakterystyki dziedzictwa kulinarnego wybranych regionów Polski i krajów europejskich i pozaeuropejskich;

– zna przykłady wykorzystania dziedzictwa kulinarnego regionów Polski i świata do stworzenia oryginalnych produktów turystycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę i znaczenie kompleksowej ochrony środowiska kulturowego oraz ochrony dziedzictwa pod kątem planowania zagospodarowania turystycznego i promocji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczo-przyrodniczego;


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- pomiaru w terenie
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć Turystyka Kulinarna jest zapoznanie studentów z fenomenem powstania i rozwoju turystyki kulinarnej oraz przedstawienie na wybranych przykładach oferty turystyki kulinarnej (w tym eno- i biroturystyka) w Polsce, Europie i na świecie. W ramach zajęć planowany jest wyjazd studyjny do winnicy Przy Talerzyku w Topolnie.

Pełny opis:

1. Miejsce turystyki kulinarnej w turystyce;

2. Turystyka kulinarna - definicje;

3. Gastronomia jako produkt turystyczny – przykłady kategorii produktów o charakterze kulinarnym (rzeczy, wydarzenia, obiekty, szlaki);

4. Produkty tradycyjne i regionalne – lista Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zróżnicowanie kulinarne poszczególnych regionów Polski

5. Turystyka kulinarna w Polsce

– symbole kulinarne wybranych polskich regionów (m.in. Kaszub, Śląska, Podhala, Kujaw, Wielkopolski)

– istniejące wydarzenia (np. festiwale, dni produktów), muzea, szlaki o charakterze kulinarnym;

6. Turystyka kulinarna w Europie i na świecie:

– symbole gastronomiczne, szlaki kulinarne wybranych krajów europejskich (np. Czech, Litwy, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Portugalii);

– symbole gastronomiczne, szlaki kulinarne wybranych krajów pozaeuropejskich (np. Turcji, Indii, Korei, Japonii, Meksyku, Boliwii);

7. Regiony winiarskie świata, Enoturystyka w regionie (wyjazd studyjny w ramach zajęć do winnicy Przy Talerzyku w Topolnie), Polsce i na świecie

8. Biroturystyka;

9. Turysta kulinarny - jeo zainteresowania, profil społeczny i zachowania turystyczne.

Literatura:

• Charzyński P., Łyszkiewicz A., Musiał M., Podgórski Z. 2015. Culinary tourism in the Cuiavian-Pomeranian Province, Poland. [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 69-89.

• B. Krakowiak i A. Stasiak (Red.) 2015. KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU. ROTWŁ, Łódź

• Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015. Turystyka kulinarna. PWE, Warszawa;

• Charzyński P., Podgórski Z., Kamecka A. (2016) Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w Korei Południowej, Turystyka Kulturowa 5/2016: 131-144.

• Charzyński P., Świtoniak M., Burneika D., Skorupskas R. 2015. Food tour in South-Eastern Turkey – in the search of culinary heritage. [In:] S. Sahin & P. Charzyński (Eds.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, p. 51-68.

• Charzyński P., Podgórski Z., Jasińska M. 2015. Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim [In:] B. Krakowiak i A. Stasiak (Red.) KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU (ISBN 978-83-61001-86-7): 217-234

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie:

obecność (85%)

Test łączony:

pytania wielokrotnego wyboru,

na dobieranie,

luki,

krótkiej odpowiedzi.Kryteria:

3.0 – >50%; 3.5 – >60%; 4.0 – >70%; 4.5 – >80%; 5.0 – >90%

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.