Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy modelowania procesów środowiska geograficznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WPMG-GI-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy modelowania procesów środowiska geograficznego
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 15h

- udział w konsultacjach – 2h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zaliczenia – 5h


Łącznie: 23 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę dotyczącą wykonywania analiz przestrzennych oraz geostatystycznych metod badania środowiska geograficznego – K_W06, K_W07

W2: ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ścisłych – K_W02, K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozumie literaturę z zakresu analiz przestrzennych dotyczących środowiska geograficznego – K_U02

U2: wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł i przeprowadzonych analiz przestrzennych – K_U08, K_U03, K_U07

U3: wykazuje umiejętność formułowania sądów na podstawie przeprowadzonych analiz przestrzennych – K_U11, K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy w zakresie nowoczesnych metod analizy danych dotyczących środowiska geograficznego – K_K01, K_K02

K2: rozumie znaczenie analiz przestrzennych i modelowania geoprzestrzennego oraz informacji statystycznej w pracy zawodowej i badaniach naukowych – K_K09


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny); pokaz praktyczny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń

Skrócony opis:

Poznanie metod, zasad i problemów modelowania wybranych procesów zachodzących w środowisku geograficznym.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest wskazanie metod modelowania wybranych procesów zachodzących w środowisku geograficznym. W ramach wykładów, prowadzonych przez 8 specjalistów różnych dziedzin, przedstawione zostaną następujące zagadnienia modelowanie: procesów stokowych, budowy geologicznej i procesów hydrogeologicznych, zmienności pokrywy glebowej, prognostyczne klimatu, procesów hydrologicznych, zmian kriosfery, zmian pokrycia/użytkowania terenu oraz przestrzenno-czasowe modelowanie procesów społeczno-gospodarczych.

Literatura:

Doornkamp J.C., King C.M.A., 1971, Numerical analysis in geomorphology. An introduction. Edward Arnold Publ. Ltd., London.

Pike R.J., Evans I., Hengl T., 2008, Geomorphometry: A Brief Guide. In: Geomorphometry - Concepts, Software, Applications, Hengl, T. and Hannes I. Reuter (red.), Series Developments in Soil Science vol. 33, Elsevier.

Slaymaker O., Kelly R., The Cryosphere, Blackwell Publishing, 2007.

Jania J., Glacjologia, PWN, Warszawa 1997.

Saha S. and Coauthors, 2006, The NCEP Climate Forecast System, J. Climate, 19, 3483-3517.

Jolliffe I.T., Stephenson D.B., 2011, Forecast Verification. A Practitioner's Guide in Atmospheric Science, Wiley.

Carr H. M., Zwick D.P., 2007, Smart land-use Analysis. The LUCIS Model, ESRI Press, Redlands California.

Maguire D.J., Batty M., Goodchild F. (Ed.), 2005, GIS, Spatial Analysis and Modeling, ESRI Press, Redlands California.

Zeiler M., 1999, Modeling our World, ESRI Press, Redlands California.

Sabine Grunwald. 2006. Environmental Soil-Landscape Modeling. Geographic Information Technologies and Pedometrics. CRC Press Taylor & Francis Group. 488 s.

Piotrowski J.A., 1997. Subglacial hydrology in northwestern Germany during the last glaciation: groundwater flow, tunnel valleys, and hydrological cycles. Quatern. Sci. Rev. 16: 169–185.

RockWorks, 2006. Online Manual: RockWare®Earth Science & GIS Software Golden. URL: http://www.rockware.com/product/documentation.php?id=165

Eagleson P., 1979, Dynamic hydrology,

Lenartowicz M., 2005, Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary).

Soszyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. PWN.

Soczyńska U., (red), 1989, Procesy hydrologiczne. Fizyczno-geograficzne podstawy modelowania, PWN, Warszawa.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1997, Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J., (red), 2003, Zlewnia, właściwości i procesy.

Domański R., 2008, Modelowanie ewolucji przestrzennego zagospodarowania: zjawiska, koncepcje, modele, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 37-75.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład ¬(K_W02, K_W03, K_W06, K_W07) – zaliczenie na ocenę

Kryteria oceniania:

- zaliczenie pisemne – test wyboru,

- zaliczenie poprawkowe – pisemny test wyboru.

W ramach przyjętych kryteriów oceniania wiedzy studentów, ocenę z zaliczenia wystawia się następująco:

0 - 60% poprawnych odpowiedzi – ocenę niedostateczną

61% – ocenę dostateczną,

70% – ocenę plus dostateczną,

81% – ocenę dobrą,

90% – ocenę plus dobrą,

96% – bardzo dobrą.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Kunz
Prowadzący grup: Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Mieczysław Kunz, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Ireneusz Sobota, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Kunz
Prowadzący grup: Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Mieczysław Kunz, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Ireneusz Sobota, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Harmonogram zajęć:

• 10.10.2018 r., Prof. dr hab. Rajmund Przybylak (modele prognostyczne klimatu),

• 17.10.2018 r., Dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (modelowanie budowy geologicznej i procesów hydrogeologicznych),

• 24.10.2018 r., Dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK (modelowanie procesów stokowych),

• 07.11.2018 r., Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK (modelowanie zmian kriosfery),

• 21.11.2018 r., Dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka (modelowanie procesów hydrologicznych),

• 28.11.2018 r., Dr Marcin Świtoniak (modelowanie zmienności pokrywy glebowej),

• 05.12.2018 r., Dr Stefania Środa-Murawska (przestrzenno-czasowe modelowanie procesów społeczno-gospodarczych) (1h),

• 12.12.2018 r., Dr hab. Mieczysław Kunz (modelowanie zmian pokrycia/użytkowania terenu) + zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Kunz
Prowadzący grup: Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Mieczysław Kunz, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Ireneusz Sobota, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Harmonogram zajęć:

• 02.10.2019 r., Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK (modelowanie zmian pokrycia/użytkowania terenu),

• 09.10.2019 r., Prof. dr hab. Rajmund Przybylak (modele prognostyczne klimatu) ,

• 16.10.2019 r., Dr hab. Marcin Świtoniak (modelowanie zmienności pokrywy glebowej),

• 23.10.2019 r., Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK (modelowanie zmian kriosfery),

• 30.10.2019 r., Dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka (modelowanie procesów hydrologicznych),

• 06.11.2019 r., Dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (modelowanie budowy geologicznej i procesów hydrogeologicznych),

• 13.11.2019 r., Dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK (modelowanie procesów stokowych) (1h),

Dr Stefania Środa-Murawska (przestrzenno-czasowe modelowanie procesów społeczno-gospodarczych) (1h),

• 20.11.2019 r., Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK - zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Kunz
Prowadzący grup: Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Mieczysław Kunz, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Harmonogram odbywania zajęć (platforma MS Teams) z przedmiotu „Wybrane problemy modelowania procesów środowiska geograficznego”, który prowadzi 8 wykładowców:

- 05.10.2020 - Dr hab. Mieczysław Kunz, prof UMK (modelowanie zmian pokrycia/użytkowania terenu),

- 12.10.2020 - Prof. dr hab. Rajmund Przybylak (modele prognostyczne klimatu),

- 19.10.2020 - Dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK (modelowanie procesów stokowych),

- 26.10.2020 - Dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (modelowanie budowy geologicznej i procesów hydrogeologicznych) (1h),

- xx.11.2020 - Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK (modelowanie zmian kriosfery) (termin zostanie ustalony przez prowadzącego!),

- 09.11.2020 - Dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka (modelowanie procesów hydrologicznych),

- 16.11.2020 - Dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK (modelowanie zmienności pokrywy glebowej),

- 23.11.2020 - Dr Stefania Środa-Murawska (przestrzenno-czasowe modelowanie procesów społeczno-gospodarczych) (1h),

- 30.11.2020 - zaliczenie przedmiotu - system Moodle (M. Kunz).

Wykłady odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Kunz
Prowadzący grup: Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Mieczysław Kunz, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Marcin Świtoniak, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.