Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chór Akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4000-CHOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chór Akademicki
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.chor.umk.pl/aktualnosci/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

elementarny słuch muzyczny i poczucie rytmu

wrażliwość na zmiany wysokości dźwięku

(przed rejestracją należy umówić się na przesłuchanie - wtorek lub czwartek od 18.30 Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9)

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

4 godziny tygodniowo

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu wykonawstwa repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego poszczególnych epok

W2: Charakteryzuje cechy muzyki współczesnej w stopniu podstawowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje praktycznie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

U2: Analizuje utwory wokalne a cappella o wielogłosowej fakturze polifonicznej i homofonicznej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K2: Posiada predyspozycje krytycznej oceny swojej pracy podczas realizacji projektów i zadań praktycznych


Metody dydaktyczne:

krytyczna ocena i analiza, analiza materiałów nutowych, obserwacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Formy wokalne i wokalno-instrumentalne realizowane przez Chór Akademicki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) a w szczególności:

• systematyczne i aktywne uczestnictwo w próbach Chóru Akademickiego

• obowiązkowy, czynny udział w koncertach publicznych Chóru Akademickiego organizowanych przez Uczelnię

• znajomość aktualnie opracowywanego w semestrze repertuaru pieśni i form wokalno -instrumentalnych

Kryteria oceniania: zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

• zaliczeniem semestru zimowego jest udział w Koncercie na Święto Uczelni w dniu 18 lutego

• zaliczeniem semestru letniego jest udział w Koncercie Chóru (maj lub czerwiec)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przed zapisem konieczne przesłuchanie (predyspozycje słuchowo-rytmiczne)

zgłoszenia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Repertuar do koncertu maj/czerwiec 2020

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przed zapisem konieczne przesłuchanie (predyspozycje słuchowo-rytmiczne)

zgłoszenia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Repertuar do koncertu maj/czerwiec 2020

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)