Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-SIAT-M
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 2
Strona przedmiotu: http://www.usc.umk.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego . Wskazane zainteresowanie dyscypliną, aktywność oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 1

- udział w ćwiczeniach – 14 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 15 godz.


Łącznie: 15g


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada teoretyczną wiedzę z zakresu kultury fizycznej a w szczególności zna praktyczne sposoby rozwijania cech motorycznych.

W2: Posiada podstawowe wiadomości i charakterystykę wybranej dyscyplinie: piłka siatkowa halowa i plażowa.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Posiada umiejętności opisu techniki i właściwego praktycznego pokazu.


U2: Potrafi zastosować poznane przepisy z wybranej dyscypliny poprzez organizacje wewnętrznych turniejów w mini siatkówce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Jest nastawiony na jak najlepsze wykonywane ćwiczeń, dba o szczegóły, jest systematyczny. Aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez prawidłowe wykonywanie poleceń prowadzącego.

Metody dydaktyczne:

1. Pogadanka

2. Bezpośredniej celowości ruchu

3. Zadaniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

1.Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich takich jak odbicia górne, dolne, sposoby zagrywki, ataku

2. Taktyka indywidualna i zespołowa

3. Siatkówka plażowa a halowa - różnice

Pełny opis:

1. Nauka wystawy w przód i w tył, zagrywka tenisowa, bezrotacyjna,

2. Doskonalenie umiejętności gry - turnieje dwójek i trójek

3. Prowadzenie zajęć o charakterze doskonalącym (elementy techniki bloku pojedynczego i grupowego we fragmentach gry )

4 Taktyka a technika indywidualna a taktyka zespołowa

5. Nauka i doskonalenie techniki ataku,taktyka gry w ataku- fragmenty gry

6. Organizacja zawodów sportowych (zajęcia prowadzone przez studentów)

7 .Turniej wewnątrzgrupowy w siatkówkę plażową systemem brazylijskim

8.Wykład /pogadanka/

- ma za zadanie przygotować studenta teoretycznie do dyscypliny, omówić krótko historię powstania dyscypliny jak również zwrócić uwagę na podstawowe przepisy z zakresu dyscypliny kierunkowej oraz jej „siostry” – siatkówki plażowej.

-Zapoznanie się z nazwiskami naszych reprezentantów w męskiej i kobiecej siatkówce halowej jak i plażowej.

Literatura:

1.Matyszkiewicz A., Worobjew I., ChromajewM., 1999, Piłka Ręczna,

Koszykówka, Piłka Siatkowa, COS Warszawa

2. Grądziel G., Ljach W., 2000, Piłka Siatkowa- podstawy treningu, zasób ćwiczeń, COS Warszawa

3. Superlak E., 1995, Piłka Siatkowa, Infovolley Wrocław

4. Szczepanik M., Klocek T., 1998, Siatkówka w szkole, AWF Wrocław

Gdańsk

5. Bondarowicz M., 1994 Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,

6. Grądziel G., 1985 Przewodnik do nauczania techniki gry w piłkę

siatkową, AWF Katowice

7. Grądziel G., Bodys J., 1999, Siatkówka Plażowa, AWF Katowice

8. Kulgawczuk R., 1990, Piłka Siatkowa- nauczanie i doskonalenie gry,

RCMSKFiS Warszawa

9. Rusek Z., 1994, Minisiatkówka, PZPS Warszawa

10.Skrobański H., Wieczorek A., 1995, Przewodnik do ćwiczeń z piłki

siatkowej, AWF Poznań

11.Athianasos Papageorgiou/ Willy Spitzzley - Podręcznik nauczania podstawowego - wydawnictwo Marszałek&Marszałek 1998

Metody i kryteria oceniania:

W2 Semestr kończy się wpisem - zaliczenie

K1 Zaliczenie semestru na podstawie obecności i zaliczenie w/w elementów technicznych

Wszelkie nieobecności odrabiane są tylko i wyłącznie u swojego prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

Nabyte umiejętności oraz zdobytą wiedzę z zakresu przepisów można doskonalić poprzez :

1. Pomoc w organizacji Międzywydziałowych Mistrzostw Uczelni w piłce siatkowej - Olimpiada Międzywydziałowa Copernicada

2. Wolontariat w organizowanym przez AZS UMK projekcie PLAŻA GOTYKU -siatkówka plażowa w centrum miasta .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska, Michał Tyburski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)