Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - Stabilizacja i mobilność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-STA-MOB
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - Stabilizacja i mobilność
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

STABILITY and MOBILITY– to zajęcia ukierunkowane na bardzo świadomą pracę z własnym ciałem. Podstawą jest stabilizacja centralna (ang. core stability), która odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia kontrolujących centrum naszego ciała (region miedniczno - lędźwiowy) w statyce i dynamice. Mobilność z kolei pozwala na wykonywanie ruchu w stawie w jego pełnym i bezbolesnym zakresie.

Pełny opis:

STABILITY and MOBILITY to zajęcia, podczas których odbywa się świadoma praca z ciałem. Podstawą jest stabilizacja centralna (ang. core stability), która odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia kontrolujących centrum naszego ciała (region miedniczno - lędźwiowy) w statyce i dynamice. Rozpoczynając od nauki aktywowania mechanizmów oddechowych, poprzez naukę przeciwdziałania zgięciom oraz pracę w rotacji i antyrotacji nabywa się umiejętności kontrolowania swojego ciała w ruchu, co wiąże się z nauką świadomości własnego ciała. Stosowane ćwiczenia pozwalają zapobiegać przewlekłym bólom kręgosłupa poprzez jego stabilizację i mobilizację. Mobilność to zdolność układu nerwowo - mięśniowego do wykonywania efektywnego ruchu stawu w pełnym i bezbolesnym zakresie. Poprzez rolowanie ciała, stretching oraz poizometryczną relaksację mięśni zwiększa się zakres ruchu w stawie a także zmniejsza dolegliwości bólowe.

Zajęcia prowadzone są z oporem własnego ciała a także przy uzyciu sprzętu sportowego, takiego jak: piłki fitball, easyball, taśmy TRX, taśmy oporowe i inne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doutreloux J.P., Masseglia M., Robert Ph.: Muskulatura i rozciąganie. Wydawnictwo JK, Łódź 2007.

2. Kulej M., Kuls J., Owczarek S.: Aktywność ruchowa w profilaktyce bólów kręgosłupa i korekcji wad postawy. TKKF Warszawa 1996.

3. Kępka K., Gaś Sz.: Trening funkcjonalny. Twoja droga do sukcesu. Edipresse Polska, Warszawa 2016.

4. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998.

5. Raisin L. Stretching dla każdego.Wydawnictwo Hachette Polska Warszawa 2012.

6. Santana J.C.: Trening funkcjonalny.Wydawnictwo DB Publishing, Błonie, 2017.

7. Starrlett K., Cordoza G.: Bądź sprawny jak lampart. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Raab A.: Joga kręgosłupa. Uśmierzanie bólu pleców. Oficyna Wydawnicza Interspar Warszawa.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)