Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Renewable energy: option or necessity?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-ReEn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Renewable energy: option or necessity?
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Rodzaje energii wykorzystywanej w gospodarstwie domowym i działalności gospodarczej. Zapotrzebowanie na energię – zmiany w wieku XX i XXI oraz prognoza do roku 2050. Tradycyjne sposoby generowania energii. Surowce energetyczne – zasoby i prognoza wykorzystania do 2050. Kopalne surowce energetyczne i skutki ich wykorzystania. Gazowe i inne produktu spalania węgla (z uwzględnieniem rodzajów), ropa i gaz ziemny. Ekologiczne skutki pozyskiwania paliw kopalnych. Gazowe produkty spalania paliw kopalnych: ich charakterystyka i oddziaływania na środowisko. Obieg węgla w przyrodzie. Obieg wody w przyrodzie. Obieg siarki w przyrodzie. Kwaśnie deszcze. Gazy cieplarniane. Ślad węglowy. Ślad wodny. Ślad energetyczne. Zmiany klimatyczne z uwzględnieniem wzrostu temperatury powietrza i oceanów. Istniejące i oczekiwane w UE i na świecie zmiany legislacyjne w zakresie emisji gazów cieplarnianych i ochrony klimatu. Pojęcie odnawialnego źródła energii. Energia wiatru: wady i zalety. Energia słoneczna: wady i zalety. Energia wody: wady i zalety. Biomasa: wady i zalety. Geotermia: wady i zalety. Energia atomowa: OZE czy tylko „czysta: energia. Krajowe zasoby OZE oraz polskie ustawodawstwo w zakresie OZE. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie. Green Hydrogen i inne „kolory” wodoru. Transformacja wodorowa realia i perspektywy. Transport przyjazny środowisku. Pojazdy hybrydowe, elektryczne i wodorowe – przykładowe konstrukcje oraz wady i zalety. Stan obecny i prognozy w zakresie elektryfikacji i wodoryzacji transportu. Ogniwo elektrochemiczne. Elektrochemiczne spalanie paliw kopalnych i wodoru (ogniwa paliwowe). Magazynowanie energii: baterie i superkondensatory. Elektroliza jako źródło wodoru. Pompy ciepła do wykorzystania ciepła odpadowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Anna Ilnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)