Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aspekty teoretyczne i praktyczne nowoczesnych metod separacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-SD-Ch-ATPNMS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aspekty teoretyczne i praktyczne nowoczesnych metod separacyjnych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Bogusław Buszewski, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

dr hab. M. Ligor, prof. UMK – TLC - MS – extr (2h)

dr hab. T. Ligor, prof. UMK – GC – MS/SPE, SPE, DD, P8T (2h)

dr hab. M. Szultka-Młyńska, prof. UMK – LC – MS – ROXY (2h)

dr hab. T. Kowalkowski, prof. UMK – FFF – LC – ICP -MS – Modelowanie/Chemometria (2h)

dr hab. K. Rafińska, prof. UMK – Układy Biologiczne, obrazowanie + MALDI (2h)

dr hab. S. Studzińska, prof. UMK,- NT / SPE – LCM – oligonukleotydy (2h)

dr hab. P. Pomastowski, prof. UMK - elektroforeza (2h)

Zajęcia będą odbywały się po zakończeniu 15h wykładów, które będą prowadzone przez Pana Profesora Buszewskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)