Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowoczesne techniki eksperymentalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-WF-NOTEKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki eksperymentalne
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 30 hours of lectures (direct contact with the academic teachers).

60 hours of individual studies and preparations for the examination.

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) P8S_WG_01 - knowledge of physical principles of selected modern experimental research techniques used in exact and natural sciences, discussed in the lectures.

P8S_WG_02 - knowledge of advantages and limitations of experimental techniques discussed in the lectures.

P8S_WG_03 - knowledge and understanding of experimental research methodology used in physics and biomedical research.

P8S_WG_04 - knowledge of theory of selected physical phenomena studied with modern experimental techniques, discussed in the lectures.

P8S_WG_05 - knowledge of current trends in development of experimental research techniques used in exact and natural sciences.

P8S_WG_06 - knowledge of literature databases, scientific results databases and other scientific resources relevant to research in exact and natural sciences.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) P8S_UW_01 - skills in independent study (selection of relevant topics and formulation of goals) of advanced experimental techniques, research methods and their applications in exact and natural sciences.

P8S_UW_02 - skills in critical analysis of published experimental data and research results obtained with modern experimental techniques.

P8S_UW_03 - skills in search for and critical analysis of literature and other scientific resources.

P8S_UW_04 - skills in scientific discussion of research topics relevant to modern experimental techniques used in exact and natural sciences.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) P8S_KK_01 - understanding of the need to popularize among general public and explain the value and role of modern experimental techniques in the current and future technological progress and development of modern societies.

P8S_KK_01 - understanding of the importance of communication between researchers with different scientific expertise and from various disciplines in development of modern research techniques.

P8S_KK_02 - understanding of the obligation to present scientific results and to formulate research conclusions based on research supported evidence and the obligation to present research-evidence supported information to the scientific community and general public.

P8S_KK_03- understanding of the importance of experimental research repeatability and verifiability tested by independent scientists in independent experimental setups.

P8S_KO_01- understanding of the differences among research-evidence supported conclusions, research-supported hypothesis making, speculations made by scientific experts, popular opinions spread in public media.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Cykl wykładów prezentujących nowoczesne techniki eksperymentalne i niezbędne elementy teorii badanych zjawisk fizycznych.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Ion traps and their applications.

dr hab. Łukasz Kłosowski, prof.UMK

Present trends in search and investigations on scintillator materials.

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

A class of materials termed "scintillators" is introduced, including their most important properties and applications. Then, experimental techniques employed to investigate scintillator samples at NCU are presented.

Single Photon - generation, control and detection.

dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK

The lecture is devoted to methods of generation, control and detection of single photons. The basic physical process which is used for that is spontaneous parametric down conversion. Basics of photonic implementation of quantum tomography will be introduced.

Cavity enhanced and cavity ring-down spectroscopy for detection of gases.

prof. dr hab. Daniel Lisak

Principles of absorption spectroscopy is briefly described, including laser spectroscopy and cavity-enhanced spectroscopy. Basic theory of optical cavity, mode-matching and phase/frequency locking of laser radiation to TEM cavity modes are presented. Next, several cavity enhanced spectroscopic techniques are described together with their applications high-resolution study of gas-phase samples. Advantages of various methods to particular applications are discussed.

Electron and positron interaction with matter: scattering experiments and positron annihilation spectroscopy.

dr hab. Kamil Fedus, prof. UMK

Optical Coherence Tomography, technique and applications.

dr hab. Iwona Gorczynska, prof.UMK

Principles of optical coherence tomography will be explained. Applications in structural tissue imaging, OCT angiography, Doppler OCT and optoretinography will be discussed.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment of knowledge (P8S_WG_01-05) via a test after the completion of the course.

GRADING CRITERIA

[92; 100]% - bdb (excellent)

[84; 92)% - db+ (very good)

[76; 84)% - db (good)

[68; 76)% - dst+ (satisfactory)

[60; 68)% - dst (minimum)

[0; 60)% - ndst (failed)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Present trends in search and investigations on scintillator materials.

Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski,

A class of materials termed "scintillators" is introduced, including their most important properties and applications. Then, experimental techniques employed to investigate scintillator samples at NCU are presented.

Modern spectroscopy of spectral line shapes

Prof. dr hab. Roman Ciuryło

Short review of main physical effects (collisional and Doppler broadening, Dicke narrowing, speed-dependent effects, collision-time and line-mixing asymmetry) affecting spectral line shapes as well as theoretical methods will be presented. Moreover, occurate and sensitive methods of cavit enchanced spectroscopy and its application to fundamental research will be disscused.

Luminescence methods in dosimetry

Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK

Fluorescence of nanostructures: from basic processes in the nanoscale to single molecule spectroscopy

Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Ion traps and their applications

Dr inż. Łukasz Kłosowski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Winicjusz Drozdowski, Kamil Fedus, Iwona Gorczyńska, Łukasz Kłosowski, Piotr Kolenderski, Daniel Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Winicjusz Drozdowski, Kamil Fedus, Iwona Gorczyńska, Łukasz Kłosowski, Piotr Kolenderski, Daniel Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)