Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiały jubilerskie i klejnoty - piękno zaklęte w materii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-MJiK Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Materiały jubilerskie i klejnoty - piękno zaklęte w materii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 30 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do egzaminu – 40 h


Łącznie: 75 h (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna najważniejsze pierwiastki i ich związki stanowiące materiały jubilerskie; właściwości fizyczne i chemiczne metali jubilerskich; właściwości chemiczne i fizyczne substancji tworzących kamienie szlachetne i ozdobne. - K_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi klasyfikować metale i kamienie jubilerskie, wyjaśnić przyczynę barwy i różnorodności kamieni jubilerskich. - K_U02.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest uwrażliwiony na piękno przyrody nieożywionej, zauważa piękne oblicze chemii. - K_K01;Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z dyskusją.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z właściwościami metali i minerałów stosowanych jako materiały jubilerskie i zdobnicze. Prezentowane są różne wyroby jubilerskie oraz słynne klejnoty. Omawiane są czynniki kształtujące cenę materiału i wyrobu. Porównywane są właściwości materiałów naturalnych, syntetycznych oraz ich imitacji.

Pełny opis:

Metale i ich stopy.

Twardość, skala Mohsa.

Próby jubilerskie.

Złoto i wyroby ze złota. Stopy złota w jubilerstwie, dopuszczalne barwy złota: złoto czerwone, żółte, białe, zielone i niebieskie. Roztwarzanie złota, sposoby złocenia.

Srebro, stopy srebra i wyroby ze srebra.

Platynowce w jubilerstwie.

Tytan i wyroby z tytanu.

Barwy i ich pochodzenie.

Efekty optyczne w jubilerstwie, kamienie zjawiskowe.

Kamienie szlachetne i ozdobne, ich właściwości fizyczne (w szczególności optyczne) i chemiczne. Rodziny kamieni jubilerskich. Czynniki kształtujące cenę kamieni (reguła 4c).

Diamenty – kamienie najcenniejsze z cennych. Szlif brylantowy i inne rodzaje szlifów.

Rodzina korundów (rubin, szafiry).

Chryzoberyle i spinele.

Rodzina beryli (szmaragd, akwamaryn, heliodor, morganit i czerwony beryl).

Kwarc i krzemiany (kwarce, chalcedony, opale, topazy, granaty, cyrkony, turmaliny, tanzanit itd.).

Naśladownictwo kamieni szlachetnych.

Prezentacja słynnych kamieni i klejnotów. Wskazówki dotyczące zakupu biżuterii. Trendy modowe w jubilerstwie. Inwestycja w metale szlachetne, kamienie i klejnoty.

Literatura:

1.Cally Oldershaw, Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych, wyd. 2, Buchmann, Warszawa 2007.

2.Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Gemmologia, wyd. 2, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1: zna najważniejsze pierwiastki i ich związki stosowanych jako materiały jubilerski; właściwości fizyczne i chemiczne metali jubilerskich; właściwości chemiczne i fizyczne różnorodnych związków będących kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi - K_W02.

Efekty kształcenia – umiejętności

U1: potrafi opisać właściwości pierwiastków i ich związków chemicznych – materiałów jubilerskich; potrafi identyfikować rodzaje kamieni szlachetnych, wyjaśnić przyczynę barwy kamieni - K_U02.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin testowy online - jedna poprawna odpowiedź do każdego pytania

ndst – 0-49%

dst- 50-60%

dst plus- 61-65%

db- 66-75%

db plus- 76-80%

bdb- 81-100%

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z właściwościami metali i minerałów stosowanych jako materiały jubilerskie i zdobnicze. Prezentowane są różne wyroby jubilerskie oraz słynne klejnoty. Omawiane są czynniki kształtujące cenę materiału i wyrobu. Porównywane są właściwości materiałów naturalnych, syntetycznych oraz ich imitacji. Przewidziane jest też spotkanie z przedstawicielami działających na terenie Torunia firm jubilerskich.

Pełny opis:

Metale w układzie okresowym pierwiastków – ich budowa, właściwości fizyczne i chemiczne. Stopy metali.

Złoto i wyroby ze złota. Stopy złota w jubilerstwie, próby jubilerskie, dopuszczalne barwy złota: złoto czerwone, żółte, białe i zielone. Roztwarzanie złota, sposoby złocenia.

Srebro i wyroby ze srebra. Stopy srebra, próby jubilerskie.

Platynowce, ich właściwości i znaczenie w jubilerstwie.

Inne metale i ich stopy.

Barwy i ich pochodzenie, gra barw.

Kamienie szlachetne i ozdobne, ich właściwości fizyczne (w szczególności optyczne) i chemiczne. Chemiczna klasyfikacja kamieni jubilerskich. Czynniki kształtujące cenę kamieni (reguła 4c).

Diament, jego niezwykłe właściwości fizyczne i chemiczne. Brylanty, szlif brylantowy i inne rodzaje szlifów.

Rodzina korundów (rubin, szafiry itd.).

Chryzoberyle i spinele.

Rodzina beryli (szmaragd, akwamaryn, heliodor, morganit i czerwony beryl).

Ditlenek krzemu i krzemiany (kwarce, chalcedony, opale, topazy, granaty, cyrkony, turmaliny, tanzanit itd.).

Kamienie syntetyczne i imitacje kamieni szlachetnych.

Prezentacja słynnych kamieni i klejnotów. Wskazówki dotyczące zakupu biżuterii. Spotkanie z przedstawicielami firm jubilerskich działających na terenie Torunia.

Literatura:

C.Oldershaw, Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych, wyd. 2., Buchmann, Warszawa 2007.

W.Heflik, L. Natkaniec-Nowak, Gemmologia, wyd. 2, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z właściwościami metali i minerałów stosowanych jako materiały jubilerskie i zdobnicze. Prezentowane są różne wyroby jubilerskie oraz słynne klejnoty. Omawiane są czynniki kształtujące cenę materiału i wyrobu. Porównywane są właściwości materiałów naturalnych, syntetycznych oraz ich imitacji. Przewidziane jest też spotkanie z przedstawicielem salonu należącego do znanej ogólnopolskiej sieci jubilerskiej.

Pełny opis:

Metale w układzie okresowym pierwiastków – ich budowa, właściwości fizyczne i chemiczne. Stopy metali.

Złoto i wyroby ze złota. Stopy złota w jubilerstwie, próby jubilerskie, dopuszczalne barwy złota: złoto czerwone, żółte, białe i zielone. Roztwarzanie złota, sposoby złocenia.

Srebro i wyroby ze srebra. Stopy srebra, próby jubilerskie.

Platynowce, ich właściwości i znaczenie w jubilerstwie.

Inne metale i ich stopy.

Barwy i ich pochodzenie, gra barw.

Kamienie szlachetne i ozdobne, ich właściwości fizyczne (w szczególności optyczne) i chemiczne. Chemiczna klasyfikacja kamieni jubilerskich. Czynniki kształtujące cenę kamieni (reguła 4c).

Diament, jego niezwykłe właściwości fizyczne i chemiczne. Brylanty, szlif brylantowy i inne rodzaje szlifów.

Rodzina korundów (rubin, szafiry itd.).

Chryzoberyle i spinele.

Rodzina beryli (szmaragd, akwamaryn, heliodor, morganit i czerwony beryl).

Ditlenek krzemu i krzemiany (kwarce, chalcedony, opale, topazy, granaty, cyrkony, turmaliny, tanzanit itd.).

Kamienie syntetyczne i imitacje kamieni szlachetnych.

Prezentacja słynnych kamieni i klejnotów. Trendy modowe. Wskazówki dotyczące zakupu biżuterii. Przewidziane jest też spotkanie z przedstawicielem salonu należącego do znanej ogólnopolskiej sieci jubilerskiej.

Literatura:

C.Oldershaw, Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych, wyd. 2., Buchmann, Warszawa 2007.

W.Heflik, L. Natkaniec-Nowak, Gemmologia, wyd. 2, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.