Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowoczesne trendy w branży kosmetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-NTBK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne trendy w branży kosmetycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu - 45


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe zagadnienia z zakresu kosmetyków i chemii gospodarczej. K_W09

W2: Zna podstawowe grupy substancji stosowanych w preparatach kosmetycznych, ich budowę, rolę i działanie. K_W15

W3: Wie jak zbudowana jest skóra, włosy i paznokcie, zna zasady ich pielęgnacji. K_W09

W4: Posiada wiedzę w zakresie chemii kosmetyków kolorowych – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie poszczególnych składników w kosmetyku - K_U05.

U2: Posługuje się terminologią stosowaną w chemii kosmetycznej, - K_U01.

U3: Potrafi samodzielnie wyszukać i krytycznie ocenić informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim dotyczące produktów kosmetycznych i czyszczących; K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej; K_K01

K2: Posiada świadomość zalet i potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy - K_K03

K3: Rozumie rolę i działanie danego surowca w produkcji kosmetyku - K_K02.

K4: Potrafi krytycznie oceniać ogólnodostępne informacje - K_K07.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i gier dydaktycznych. Dyskusja problemowa.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi chemii kosmetyków oraz nowymi trendami obecnymi w branży. Zdobyta wiedza umożliwi krytyczną ocenę informacji na temat produktów kosmetycznych.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówiona zostanie budowa skóry i włosów w kontekście ich pielęgnacji. Wyjaśnione zostanie działanie kosmetyków oraz ich poszczególnych składników takich jak substancje myjące, pomocnicze (np. konsystencjotwórcze, barwniki, konserwanty, substancje zapachowe), aktywne (np. nawilżające, przeciwzmarszczkowe, kondycjonujące, rozjaśniające, przeciwtrądzikowe). Przedstawione będą podstawy wiedzy o kosmetykach do makijażu, pigmentach, barwnikach, kole barw, podstawach makijażu.

Na bazie zdobytej wiedzy student zostanie zachęcony do krytycznej oceny informacji i demaskowania mitów dotyczących kosmetyków. Czy SLES kumuluje się w organizmie? Czy parabeny powodują nowotwory? Czy silikony „zapychają” pory skóry? Podczas wykładu wspólnie znajdziemy odpowiedzi na te inne pytania.

Przyjrzymy się nowym trendom na rynku - kosmetyki zaawansowane technologicznie, nanotechnologie w kosmetykach, ekokosmetyki, kosmetyki antysmogowe, wegańskie, itd. Realna potrzeba czy tylko moda?

Omówione zostaną także zagadnienia związane z chemią gospodarczą – środki piorące, myjące czyszczące. Czy preparaty stojące na sklepowych półkach nas trują? Czy sprzątanie „bez chemii” jest możliwe? Przyjrzymy się nowym trendom i „eko-” rozwiązaniom w produktach do prania i czyszczenia.

Literatura:

1. Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia, red. A. Sionkowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2019

2. Z. Sarbak i in., Chemia w kosmetyce i kosmetologii, MedPharm, Wrocław 2013

3. R. Glinka, Receptura kosmetyczna, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2003

4. A. Marzec, Chemia nowoczesnych kosmetyków, Substancje aktywne w preparatach i zabiegach kosmetycznych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2010

5. R. G. Kuehni.: Color, John Wiley & Sons 2012

6. A. Zausznica: Nauka o barwie, PWN, Warszawa 2012

7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r dotyczącego produktów kosmetycznych

8. www.kosmopedia.org

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę z zastosowaniem aplikacji i narzędzi webowych - quiz na żywo.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Justyna Kozłowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Justyna Kozłowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Justyna Kozłowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Justyna Kozłowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)