Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Laboratorium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-LD
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Anna Kaczmarek-Kędziera, Beata Kaczmarek-Szczepańska, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Marzanna Kurzawa, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Iwona Łakomska, Tadeusz Muzioł, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Zbigniew Rafiński, Joanna Skopińska-Wiśniewska, Małgorzata Szultka-Młyńska, Marek Wiśniewski, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Renata Gadzała-Kopciuch, Magdalena Gierszewska, Anna Ilnicka, Anna Katafias, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Iwona Łakomska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Marek Wiśniewski, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Szymon Bocian, Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Renata Gadzała-Kopciuch, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Joanna Kujawa, Marzanna Kurzawa, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Paweł Pomastowski, Aleksandra Radtke, Katarzyna Rafińska, Zbigniew Rafiński, Alina Sionkowska, Myroslav Sprynskyy, Robert Szczęsny, Edward Szłyk, Małgorzata Szultka-Młyńska, Michał Szumski, Artur Terzyk, Adrian Topolski, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Sebastian Drużyński, Renata Gadzała-Kopciuch, Piotr Gauden, Olga Impert, Piotr Kamedulski, Anna Katafias, Urszula Kiełkowska, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Marzanna Kurzawa, Tomasz Ligor, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Joanna Skopińska-Wiśniewska, Adrian Topolski, Grzegorz Trykowski, Marek Wiśniewski, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Magdalena Gierszewska, Olga Impert, Tomasz Ligor, Krzysztof Mazurek, Tadeusz Muzioł, Anna Nowakowska, Alina Sionkowska, Małgorzata Szultka-Młyńska, Adrian Topolski, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)