Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Laboratorium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-LD
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje 75 h laboratorium dyplomowego.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje 75 h laboratorium dyplomowego, stanowi przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy dyplomowej w ramach następującej tematyki zgodnej z tematyką Katedry/Zakładu, gdzie realizowana jest praca.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Roman Buczkowski, Renata Gadzała-Kopciuch, Aneta Jastrzębska, Dariusz Kędziera, Anna Kmieciak, Wojciech Kujawski, Marzanna Kurzawa, Tadeusz Muzioł, Mariusz Pawlak, Aleksandra Radtke, Sylwia Studzińska, Piotr Szczepański, Artur Terzyk, Grzegorz Trykowski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Renata Gadzała-Kopciuch, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Borys Ośmiałowski, Mariusz Pawlak, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Sebastian Drużyński, Aneta Jastrzębska, Anna Katafias, Urszula Kiełkowska, Magdalena Ligor, Agata Pacuła-Miszewska, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, Artur Terzyk, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Piotr Kamedulski, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Magdalena Ligor, Jerzy Łukaszewicz, Tadeusz Muzioł, Jacek Nowaczyk, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Iwona Szymańska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, Artur Terzyk, Grzegorz Trykowski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Anna Ilnicka, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Katarzyna Rafińska, Edward Szłyk, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)