Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Radiobiologia i ochrona radiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-ROR
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Radiobiologia i ochrona radiologiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu fizyki jądrowej: zjawisko i rodzaje promieniotwórczości, promieniowanie rentgenowskie, inne rodzaje promieniowania stosowane w medycynie.

2. Sposoby emisji promieniowania przez aparaturę rentgenowską i jego charakterystyka: aparaty rentgenowskie klasyczne, radiografia cyfrowa, tomografia komputerowa, angiografia subtrakcyjna, scyntygrafia.

3. Działanie promieniowania jonizującego na organizm człowieka: skutki promieniowania na poziomie molekularnym, komórki i organizmu, skuteczność biologiczna promieniowania, równoważnik dawki, skutki promieniowania stochastyczne i niestochastyczne, problem indukcji nowotworów przez diagnostykę obrazową, dziedziczne skutki napromieniowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wypych
Prowadzący grup: Aleksandra Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wypych
Prowadzący grup: Aleksandra Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wypych
Prowadzący grup: Aleksandra Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wypych
Prowadzący grup: Aleksandra Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)