Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dermatologia estetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-DE
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dermatologia estetyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje o budowie skóry i włosów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 15 godz


15 godz. kontaktowych - wykład

15 godz. przygotowanie do wykładu i egzaminu


Razem 30 godz (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna budowę skóry i włosów, zna zasady pielęgnacji skóry i włosów, zna podstawy dermatologii estetycznej - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim dotyczące kosmetologii; K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Umie pracować samodzielnie i efektywnie, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej; K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami z podstaw dermatologii estytycznej, obejmującymi starzenie się skóry, problemy estetyczne twarzy i szyi oraz techniki terapeutyczne wykorzystywane w dermatologii i medycynie estetycznej.

Pełny opis:

Anatomia skóry i przydatków, najczęstsze problemy estetyczne w obrębie twarzy i szyi (zmarszczki, przebarwienia, zmiany naczyniowe, zmiany degeneracyjne). Przegląd przypadków klinicznych dotyczących łysienia mężczyzn i kobiet, trądziku, celulitu oraz miejscowego nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Przegląd najczęściej stosowanych technik terapeutycznych w dermatologii estetycznej tj. zabiegi fotooptyczne/lasery, IPL, VPL/, terapia fotodynamiczna, zabiegi z wykorzystaniem RF, mikronakłuwanie, pilingi, terapie łączone. Diagnostyka, terapia oraz profilaktyka dotycząca nowotworów i stanów przednowotworowych skóry.

Literatura:

1. W. H. C. Burgdorf, G. Plewig, H. H. Wolff, M. Landthaler, Dermatologia Braun Falco

2. R. Weller, J. Hunter, J. M. Dahl, Dermatologia Kliniczna

3. T. M. Domżal, Neurotoksyna Botulinowa w Praktyce Lekarskiej

4. A. Redaelli, A. Ignaciuk, Medycyna estetyczna

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania testowe lub problemowe)

Wymagany próg dla poszczególnych zajęć to: na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska, Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Zdzisław Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami z podstaw dermatologii estytycznej, obejmującymi starzenie się skóry, problemy estetyczne twarzy i szyi oraz techniki terapeutyczne wykorzystywane w dermatologii i medycynie estetycznej.

Pełny opis:

Anatomia skóry i przydatków, najczęstsze problemy estetyczne w obrębie twarzy i szyi (zmarszczki, przebarwienia, zmiany naczyniowe, zmiany degeneracyjne). Przegląd przypadków klinicznych dotyczących łysienia mężczyzn i kobiet, trądziku, cellitu oraz miejscowego nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Przegląd najczęściej stosowanych technik terapeutycznych w dermatologii estetycznej tj. zabiegi fotooptyczne/lasery, IPL, VPL/, terapia fotodynamiczna, zabiegi z wykorzystaniem RF, mikronakłuwanie, pilingi, terapie łączone. Diagnostyka, terapia oraz profilaktyka dotycząca nowotworów i stanów przednowotworowych skóry.

Literatura:

1. W. H. C. Burgdorf, G. Plewig, H. H. Wolff, M. Landthaler, Dermatologia Braun Falco

2. R. Weller, J. Hunter, J. M. Dahl, Dermatologia Kliniczna

3. T. M. Domżal, Neurotoksyna Botulinowa w Praktyce Lekarskiej

4. A. Redaelli, A. Ignaciuk, Medycyna estetyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)