Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fitokosmetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-FitK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fitokosmetyki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw chemii ogólnej i organicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15 h wykład, 15 h ćwiczenia, 10 h konsultacji, tj. 40 h kontaktowych,

2. 10 h praca indywidualna,

3. 25 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 75 h = 3 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w dziedzinie chemii kosmetycznej z zakresu surowców roślinnych stosowanych w kosmetykach oraz metod ich pozyskiwania K_W02.

W2: posiada wiedzę z zakresu składu chemicznego, charakterystyki i właściwości związków pochodzenia roślinnego stosowanych w kosmetykach K_W03.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: zna wybrane gatunki roślin używanych w kosmetykach oraz zna skład chemiczny głównych związków biologicznie aktywnych występujących w surowcach kosmetycznych pochodzenia roślinnego K_U01.

U2: wskazuje zależność między składem chemicznym surowca, a jego działaniem i zastosowaniem kosmetycznym K_U01

U3: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych, przedstawia wyniki pracy w formie samodzielnie przygotowanego referatu K_U05.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji do poszerzania wiedzy z przedmiotu K_K01.

K2: potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień dotyczących wybranych surowców i produktów kosmetycznych w których występują K_K06.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.


Ćwiczenia:

Prezentacje, dyskusja, zadania obliczeniowe, projekt.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy aktualnych trendów kosmetycznych związanych z kosmetykami naturalnymi. Obejmuje przegląd surowców pochodzenia roślinnego z uwzględnieniem występujących w nich substancji biologicznie czynnych. Przedstawia metody przetwarzania surowców roślinnych, zasady ich nazewnictwa według INCI. Szczegółowo omawia skład chemiczny oraz właściwości surowców pochodzenia roślinnego, a także sposób ich działania na skórę, włosy oraz paznokcie. Pokazuje jak obliczyć bezpieczne ilości surowców w recepturach fitokosmetyków.

Pełny opis:

Wykłady:

Zainteresowanie kosmetykami naturalnymi opartymi na roślinnych surowcach kosmetycznych dynamicznie rośnie na całym świecie i stanowi aktualny trend w branży.Treść wykładu poświęcona jest roślinom wykorzystywanym do produkcji preparatów kosmetycznych. Wykład prezentuje gatunki roślin stosowanych w tworzeniu kosmetyków z uwzględnieniem charakterystyki botanicznej, pochodzenia, występowania, zawartości substancji czynnych oraz metod pozyskiwania. Charakteryzuje związki chemiczne odpowiedzialne za właściwości i działanie kosmetyczne surowców roślinnych, m. in. alkaloidy, flawonoidy, saponiny, garbniki, terpeny, śluzy, pektyny. Przedstawia właściwości i metody badawcze wybranych fitokosmetyków. Wykład omawia metody przetwarzania surowców roślinnych w celu uzyskania surowców kosmetycznych.

Zakres wykładów obejmuje również ocenę wpływu aktywnych składników roślinnych na fizjologię skóry z uwzględnieniem fitokosmetków przeznaczonych do pielęgnacji różnych typów cery (m. in. tłustej, suchej, trądzikowej, naczyniowej, dojrzałej), skóry ze zmianami chorobowymi (trądzik) oraz kosmetyków naturalnych stosowanych do pielęgnacji włosów i w przypadku problemów z owłosioną skórą głowy (łupież, łojotok, łysienie).

Przedmiot porusza zagadnienia związane z możliwym działaniem niepożądanym preparatów na bazie surowców naturalnych pochodzenia roślinnego.

Ćwiczenia:

Studenci uczą się oceniać bezpieczeństwo kosmetyków. Na przykładzie receptur fitokosmetyków uczą się obliczać ekspozycję na kosmetyk, narażenie na składniki kosmetyków oraz obliczają margines bezpieczeństwa kosmetyków. Te obliczenia stanowią ważną część raportu bezpieczeństwa każdego kosmetyku. Oprócz tego poznają technikę nauki zapachu na przykładzie roślinnych olejków eterycznych. Rozwiązują również zadania rekrutacyjne z różnych firm kosmetycznych w celu przygotowania pod kątem znalezienia pracy w branży. Poznają również istotę metody projektów jako podstawy nowoczesnej edukacji.

Literatura:

1. Rumińska A., Ożarowski A. (red), Leksykon roślin leczniczych, Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990.

2. Czerpak R., Jabłońska – Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne, MedDerm Polska, Wrocław 2008.

3. Jabłońska – Trypuć A., Czerpak R., Surowce kosmetyczne i ich składniki : część teoretyczna i ćwiczenia laboratoryjne, MedDerm Polska, Wrocław 2008.

4. Arct J., Pytkowska K., Leksykon surowców kosmetycznych, Warszawa 2010.

5. Ożarowski A., Jaroniewski W., Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykład: K_W02, K_W03, K_U05, K_K01

Ćwiczenia: K_U01, K_U05, K_K01, K_K06

Kryteria oceniania:

Wykład: test sprawdzający wiedzę.

Ćwiczenia: projekt na ocenę.

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 50%

50-60% - 3,

61-65% - 3+,

66-75% - 4,

76-80% - 4+,

81-100% - 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)