Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia żywności i biopierwiastków (blok specjalnościowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-SP/W-ChZBio Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia żywności i biopierwiastków (blok specjalnościowy)
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia drugiego stopnia (S2)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności oraz mikrobiologii. Pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zasadami analizy żywności przy stosowaniu standardowych metod analitycznych. Ponadto, zapoznaje studentów z wybranymi zagadnieniami z technologii żywności.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności oraz układów zawierających biopierwiastki. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności i materiałów zawierających biopierwiastki. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy fizykochemicznej wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli

Pełny opis:

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII BIOPIERWIASTKÓW

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Iwona Łakomska

Wykład 10h

Tematyka wykładów:

Biopierwiastki (makro- mikroelementy) i metale toksyczne (Cr, Ni, Hg, As). Relacje między właściwościami chemicznymi jonu metalu a jego funkcją biologiczną. Rola cząsteczek organicznych (tzw. cząsteczek życia) w organizmie żywym oddziałujących jako bioligandy z jonami metali (biometali). Metaloenzymy i enzymy aktywowane jonami metali. Przenośniki tlenu i białka transportujące tlen. Właściwości reaktywnych form tlenu i ich biologiczne skutki.

Ćwiczenia (10h): Opracowywanie i referowanie wybranych przez studentów zagadnień rozszerzających zakres wykładów. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja z udziałem wszystkich studentów.

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI ORAZ BIOPIERWIASTKÓW

Wykład: Zastosowanie nowoczesnych metod instrumentalnych w analizie jakościowej i ilościowej żywności, dodatków do żywności oraz substancji niepożądanych. Walidacja metod, podstawowe kryteria oceny jakości produktów spożywczych. Metody chromatograficzne, elektrochemiczne, spektroskopowe w analizie żywności oraz układów zawierających biopierwiastki.

Ćwiczenia: Wykorzystanie spektrometrii mas w analizie układów zawierających biopierwiastki MS (ESI, LSIMS/FAB, MALDI); NMR; metody UV-ViS i fluorescencyjne w analizie substancji prostych i mieszanin; oznaczenie metalu różnymi metodami; kompleksowa analiza substancji przy pomocy metod spektroskopowych i technik łączonych

Opis przedmiotu:

Laboratorium: Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy - mineralizacja mikrofalowa, ekstrakcja ciśnieniowa, zatężanie próbek, SPE. Oznaczania mikro i makroelementów w żywności. Oznaczanie śladowych ilości metali w żywności. Badanie zafałszowań żywności (IR, NIR, analiza termiczna). Oznaczanie środków konserwujących (UV-Vis, HPLC, NMR, cITP). Ćwiczenia typu „case study” wybranych artykułów spożywczych.

PODSTAWY BROMATOLOGII

Prowadzący zajęcia: dr Aneta Jastrzębska

Wykład 10 godz. waga: 60 % ZAL semestr: I

Konwersatorium 15 godz. waga: - 40 % ZAL semestr: I

Waga przedmiotu 1 ECTS

Opis przedmiotu:

Wykład: Zakres wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące żywienia człowieka, definicje związane z pojęciem racjonalnego odżywiania, zapotrzebowania energetycznego oraz omówienie niezbędnych składników odżywczych ich źródeł biodostępności i znaczenie dla organizmu człowieka. Omówione będą pojęcia żywności funkcjonalnej (specjalnej, dedykowanej, gotowej), suplementy diety oraz żywność genetycznie modyfikowana.

Konwersatorium Dyskusja i omówienie podstawowych składników żywności; przemian składników odżywczych w organizmie człowieka; podstaw racjonalnego żywienia; podstaw dietetyki w chorobach cywilizacyjnych.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Prowadzący zajęcia: dr Marcin Cichosz, wykład + konwersatorium

Wykład 15 godz. waga: 60 % ZAL semestr: II

Konwersatorium 15 godz. waga: 40 % ZAL semestr: II

Waga przedmiotu 2 ECTS

Opis przedmiotu:

Wykład: Tematyka obejmuje znaczenie gospodarcze biotechnologii żywności, podstawowe procesy w biotechnologii oraz biotechnologia wybranych składników żywności. Przedstawione zostaną wybrane procesy enzymatyczne i technologie fermentacyjne oraz biologiczne metody analizy żywności

Konwersatorium: Dyskusja nad wybranymi procesami biotechnologicznymi stosowanymi w produkcji żywności i leków oraz wykorzystaniem modyfikacji genetycznych w produkcji żywności.

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

Prowadzący zajęcia: dr Marzanna Kurzawa - wykład + ćwiczenia

Wykład 5 godz. waga: 40 % ZAL semestr: II

Ćwiczenia 10 godz. waga: 60 % ZAL semestr: II

Waga przedmiotu 1 ECTS

Opis przedmiotu:

Wykład: Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

Ćwiczenia: Przykładowe omówienie procesu produkcyjnego pod kątem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

Literatura:

Literatura:

1. S. J. Lippard, J. M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

2. R. W. Hay, Chemia bionieorganiczna

3. G. M. Blackburn, M.J. Gait, D. Loakes, D. M. Williams, Nucleic acid in Chemistry and Biology, RSC, 2006.

4. H. Koroniak, J. Barciszewski, Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.

5. H-B. Kraatz, N. Metzler-Nolte, Concepts and models in Bioinorganic Chemistry, Wiley 2006.

Literatura:

1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000

2. red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995,

3. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

4. Jankiewicz M. Kędzior Z (red.). Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań 2001.

5. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005

6. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Company, New York, 2000

Bibliography

1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003

2. J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę o zagadnieniach dotyczących żywienia człowieka i toksykologii żywności. Opanowuje umiejętność oceny jakości zdrowotnej żywności. Przekazana zostanie wiedza o sposobach oceny żywności i jakości zdrowotnej żywności.

Jakości, norm UE.

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Nabywają umiejętności pracy w zespołach ISO i HACCP.

Słuchacze nabywają wiedzę na temat zagadnień dotyczących biotechnologii żywności. Omówione zostaną powszechnie stosowane procesy enzymatyczne i fermentacyjne w procesach technologicznych żywności. Student zdobywa umiejętność wyboru procesów biotechnologicznych do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: dr A. Jastrzębska, dr M. Kurzawa,

Laboratorium 90 godz. waga: 50 % ZAL semestr: I

Kierownik laboratorium: dr Marzanna Kurzawa

Waga przedmiotu 7 ECTS

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska, Iwona Szymańska, Andrzej Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.