Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S3-DSC-SN
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Doktoranckie Studium Chemii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium stanowi forum dyskusyjne tematów realizowanych w ramach rozpraw doktorskich.

Pełny opis:

Doktoranci przedstawiają aktualny stan wiedzy związany z tematyką ich doktoratu (na podstawie bieżącego przeglądu literaturowego) oraz swoje wyniki eksperymentalne. Dyskutują i rozwiązują problemy naukowe, dokonują uogólnień, wyciągają wnioski. Uczą się pisać publikacje, wnioski o granty, prezentacje konferencyjne (wygłaszane i plakaty), a w końcu przygotowują swoją rozprawę doktorską.

Literatura:

Literatura naukowa związana z tematyką wykonywanej pracy doktorskiej zalecona przez promotora lub znaleziona samodzielne przez doktoranta.

Efekty uczenia się:

Doktoranci zdobywają i wykorzystują w praktyce pogłębioną wiedzę studiowanej dziedziny, formułują i rozwiązują problemy naukowe, organizują swój warsztat pracy, interpretują i oceniają rezultaty badań, są przygotowani do publicznej prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Bogusław Buszewski, Renata Gadzała-Kopciuch, Piotr Jankowski, Halina Kaczmarek, Anna Katafias, Tomasz Kowalkowski, Jolanta Kowalonek, Wojciech Kujawski, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Jacek Nowaczyk, Piotr Piszczek, Sylwia Studzińska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski, Andrzej Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Bogusław Buszewski, Renata Gadzała-Kopciuch, Piotr Jankowski, Halina Kaczmarek, Anna Katafias, Tomasz Kowalkowski, Jolanta Kowalonek, Wojciech Kujawski, Jacek Nowaczyk, Piotr Piszczek, Sylwia Studzińska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski, Andrzej Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Bogusław Buszewski, Piotr Jankowski, Halina Kaczmarek, Jolanta Kowalonek, Wojciech Kujawski, Jacek Nowaczyk, Piotr Piszczek, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Jacek Ścianowski, Andrzej Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)