Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG1W-IL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Introduction to linguistics
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

zainteresowanie językiem w sensie ogólnym, orientacja w postwowych pojęciach na temat jezyka (na podstawie programu szkołyśredniej)

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS (50 h)

30 godzin (kontaktowych)

5 godzin - bieżące przygotowanie do zajęć

5 godzin- praca nad projektem/prezentacją

10 godzin - przygotowanie do egzaminu pisemnego wraz z konsultacjamiEfekty kształcenia - wiedza:

K_W01 – student ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego [angielskim];

K_W03 – student ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa;

K_W06 – student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi;

K_W07 – student ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii.


Efekty kształcenia - umiejętności:

K_U02 – student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego [angielskiego];

K_U06 – student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii;

K_U15 – student posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub

w języku/językach danego obszaru kulturowego [angielskim] z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;

K_U19 – student rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku/językach danego obszaru kulturowego [angielskim] (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej).Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K_K01 – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne:

wyklad/prezentacja, projekcja krótkich filmów dokumentalnych i nagrań wykladów zYouTube

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

The aim of the lecture Introduction to Linguistics is to provide a description and explanation of fundamental notions of general linguistics.

Pełny opis:

General Linguistics

(1) structure-function in language

(2) the semiotic sign: index, icon, symbol

(3) paralanuage: kinesics/proxemics

(4) language variation: social, regional...

(5) speech chain

(6) design features of language

(7) functions of language

(8) ontological & epistemological issues

(9) approaches to language study: structuralism, functionalism, generativism, cognitivism

(10) syntactic-semantic roles and relations: PSRules NP/VP/AP/PP... SVOOCA, Ag>Mvr>Inst/Stim>Pat/Exp>Zero

(11) semantics: denotation-connotation

(12) semantics: sense-reference (triangle)

(13) semantics: sense relations: polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, hyponymy...

(14) pragmatics: mind-code-context and The Speech Act Theory.

Literatura:

OBLIGATORY: Waldemar Skrzypczak, unpublished Lecture Notes available from the authorOPTIONAL/RECOMMENDED:

Yule, The Study of Language

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge. 1994.

Metody i kryteria oceniania:

The Course will be concluded with a written examination test (60%)

Work-sheets to be filled in as a written assignment - concerning declarative knowledge (20%)

An expository essay (20%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

The aim of the lecture Introduction to Linguistics is to provide a description and explanation of fundamental notions of general linguistics.

Pełny opis:

General Linguistics

(1) structure-function in language

(2) the semiotic sign: index, icon, symbol

(3) paralanuage: kinesics/proxemics

(4) language variation: social, regional...

(5) speech chain

(6) design features of language

(7) functions of language

(8) ontological & epistemological issues

(9) approaches to language study: structuralism, functionalism, generativism, cognitivism

(10) syntactic-semantic roles and relations: PSRules NP/VP/AP/PP... SVOOCA, Ag>Mvr>Inst/Stim>Pat/Exp>Zero

(11) semantics: denotation-connotation

(12) semantics: sense-reference (triangle)

(13) semantics: sense relations: polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, hyponymy...

(14) pragmatics: mind-code-context and The Speech Act Theory.

Literatura:

OBLIGATORY:

Waldemar Skrzypczak, unpublished Lecture Notes available from the author

OPTIONAL/RECOMMENDED:

Yule, The Study of Language

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge. 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

The aim of the lecture Introduction to Linguistics is to provide a description and explanation of fundamental notions of general linguistics.

Pełny opis:

General Linguistics

(1) structure-function in language

(2) the semiotic sign: index, icon, symbol

(3) paralanuage: kinesics/proxemics

(4) language variation: social, regional...

(5) speech chain

(6) design features of language

(7) functions of language

(8) ontological & epistemological issues

(9) approaches to language study: structuralism, functionalism, generativism, cognitivism

(10) syntactic-semantic roles and relations: PSRules NP/VP/AP/PP... SVOOCA, Ag>Mvr>Inst/Stim>Pat/Exp>Zero

(11) semantics: denotation-connotation

(12) semantics: sense-reference (triangle)

(13) semantics: sense relations: polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, hyponymy...

(14) pragmatics: mind-code-context and The Speech Act Theory.

Literatura:

OBLIGATORY:

Waldemar Skrzypczak, unpublished Lecture Notes available from the author

OPTIONAL/RECOMMENDED:

Yule, The Study of Language

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge. 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.