Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-AL-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: American literature
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Winter semester:

Contact hours (30h):

30 hours - participation in the tutorial


Graduate's individual work (45h)

30 hours - reading

15 hours - exam preparation


Total 75 hours (3 ECTS)


Spring semester:

Contact hours (30h):

30 hours - participation in the tutorial


Graduate's individual work (45h)

30 hours - reading

15 hours - exam preparation


Total 75 hours (3 ECTS)

Efekty kształcenia - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has basic knowledge of contemporary American literature literature, and is familiar with its distincive periods, genres and forms, represented by selected American authors -K_W04.

Efekty kształcenia - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to read and comprehend literary texts written by American authors- K_U02


U2: The graduate can use appropriate terminology and methods to analize and interpret works of American literature - K_U06, K_U11


U3: The graduate is able to place the studied works in a general historical and cultural context of the United States of America - K_U09


U4: The graduate can interpret the discussed texts recognizing the various genres and literary currents in American literature - K_U10, K_U12.

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate appreciates the American tradition and cultural heritage and is aware of their responsibility for preserving them - K_K05.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- description

- discussion

Exploratory teaching methods:

- biographical

- practical

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents an overview of American literature depicting the most significant periods, figures and currents.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course presents an overview of American literature depicting the most significant periods, figures and currents. The classes help graduates understand the particularity of American literature amongst other national literary traditions, place the significant works of American authors is a larger historical and cultural context. The students will read and discuss the works of:

Winter semester:

William Bradford

Anne Bradstreet

Benjamin Franklin

Phillis Wheatley

J. Hector St. John de Crèvecoeur

Washington Irving

James Fenimore Cooper

Ralph Waldo Emerson

Henry David Thoreau

Nathaniel Hawthorne

Herman Melville

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

Emily Dickinson

Stephen Crane

Mark Twain

Henry James

Kate Chopin

Charlotte Perkins Gilman

E.E. Cummings,

William Faulkner

Francis Scott Fitzgerald

Ernest Hemingway

John Steinbeck

John Dos Passos

Eugene O'Neill

Tennessee Williams

Arthur Miller

Frank O’Hara

Allen Ginsberg

Sylvia Plath

Flannery O’Connor

Ralph Ellison

Toni Morrison

Philip Roth

Don DeLillo

Literatura: (tylko po angielsku)

Required readings:

Baym, N. (ed.) 2006. The Norton Anthology of American Literature. Sixth Edition. New York: W.W. Norton and Company.

Optional readings:

Bradbury, M., Ruland, R. 1991. From Puritanism to Postmodernism. New York: Penguin Books.

High, P.B. 1986. An Outline of American Literature. Harlow: Person Education Limited.

Salska, A. (ed.) 2003. Historia Literatury Amerykańskiej. Tom 1 i 2. Kraków: Universitas.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in class (graded) - 20% of the final grade

(K1, U2)

Mid-term essay - 30% of the final grade

(W1, U1, U2, U3, U4)

Final test - 50% of the final grade

(W1, U1, U2, U3, U4)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sława Krasińska
Prowadzący grup: Sława Krasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.