Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contrastive grammar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-CG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Contrastive grammar
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs

- reading literature- 5 hrs

- preparation for examination- 5 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)

Efekty kształcenia - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: defines historical-linguistic similarities and differences between English and Polish (K_W01)

W2: describes elements of English and Polish at level of phonological, morphological and syntactic analysis (K_W03)

W2: understand morphological and syntactic contrasts between English and Polish (K_W13)


Efekty kształcenia - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to integrate contrastive analysis with other types of linguistic analysis (K_U06)

U2: is able to use the tools of contrastive grammar to analyse English and Polish texts (K_U12)

U3: is capable of determine the influence of the English and Polish grammar on English and Polish texts (K_U19)


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: appreciates the tradition and cultural heritage of the English and Polish speaking communities (K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course is to present the fundamental morphological and syntactic contrasts between the grammatical systems of the Polish and English language.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The problems include contrasts in derivational and inflectional morphology, clause structure, definiteness of noun phrases, expression of grammatical cases and its syntactic and semantic implications, pronominal systems and anaphoric relations. The significance of the contrasts for applied purposes is also discussed.

• Introduction to contrastive studies (2h)

• Basic types of linguistic contrasts (2h)

• Derivational morphology in Polish and English (4h)

• Comparison of selected semantic fields (4h)

• Inflectional morphology in Polish and English (2h)

• An outline of Polish and English syntactic systems (2h)

• Polish-English contrasts in the verb phrase (4h)

• Polish-English contrasts in the noun phrase (4h)

• Polish and English pronominal systems (2h)

• Text cohesion in Polish and English (4h)

Together: 30 contact hours

Literatura: (tylko po angielsku)

SUGGESTED READING

Krzeszowski, Tomasz. 1990. Contrasting languages: The scope of contrastive linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Krzeszowski, Tomasz. 2013. Time Works Wonders. A Selected Papers in Contrastive and Cognitive Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Fisiak, Jacek, Maria Lipińska-Grzegorek and Tomasz Zabrocki. 1978. An introductory Polish-English contrastive grammar. Warszawa: PWN.

Willim, Ewa and Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. 1997. A contrastive approach to problems with English. Kraków: PWN.

Optional texts

Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1996. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

GRADED CREDIT:

• Active participation in classes (10% of the overall grade),

• Presentation of exercises done outside the classroom (10% of the overall grade),

• Closed, written test 80% of the overall grade) designed to check:

i. students' knowledge of the course material,

ii. students' ability to use contrastive grammar terminology.

fail - below 60 %

satisfactory - 60-69 %

satisfactory plus - 70-74 %

good – 75-84 %

good plus - 85-89 %

very good - 90 and above %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Agnieszka Ignaczewska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska
Prowadzący grup: Ariadna Strugielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.