Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to literary theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-ILT-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Introduction to literary theory
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations and feedback - 1 hrs


Self-study hours:

- preparation for test- 9hrs


Altogether: 25 hrs (1ECTS)


Efekty kształcenia - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of literary studies and of the links between literary studies and related fields of Humanities (K_W05, K_W06)

W2: is familiar with research-related terminology and methodology applied in literary studies (K_W07, K_W10)


Efekty kształcenia - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies (K_U06, K_U12)

U2: is capable of recognising literary genres and conventions of the studied works and knows how to analyse and interpret the studied works with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U10, K_U11, K_U13)


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: appreciates the tradition and cultural heritage of Great Britain and is aware of their responsibility for preserving and promoting them (K_K03, K_K04)Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory with the aim to familiarise students with basic theoretical approaches and critical methods, and to supply them with tools to analyse literary and/or critical texts.

Content distribution:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Bertens, H. 2001. Literary Theory: The Basics. London: Routledge.

Rivkin, J. and M. Ryan, eds. 2010. Literary Theory: An Anthology. Malden: Blackwell.

Davis, R.C. and R. Schleifer, eds. 1998. Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Cuddon, J.A. 2014. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit based on:

Test – W1, W2

Activity – U1, U2, K1

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.