Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to literary theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-ILT-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Introduction to literary theory
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=332
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- consultations and feedback - 1


Self-study hours:

- preparation for classes - 7 hrs

- reading literature- 5 hrs

- preparation for test- 7 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty kształcenia - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of literary studies and is familiar with research-related terminology and methodology (K_W05; K_W07)

W2: possesses basic knowledge of the links between literary studies and related fields of Humanities and is acquainted with languages for special purposes (literary criticism (K_W06; K_W11)


Efekty kształcenia - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies and to analyse and interpret the studied works with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U06; K_U11)

U2: is capable of recognising literary genres and conventions of the studied works and is able to critically analyse and interpret various texts with the use of appropriate methods (K_U10; K_U12)


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: is aware of the tradition and cultural heritage of English-speaking countries and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of contemporary approaches to the study of literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of selected approaches to the study of literature with the aim to supply students with the tools necessary to successfully conduct literary analysis of various types of texts. During the course the study of selected critical works is accompanied by practical analysis of poetry and fiction.

Content distribution:

- Literary genres and conventions

- Analysis of poetry, drama, and fiction

- Narratology

- Psychoanalysis

- Political criticism

- Poststructuralism (deconstruction)

- Metafiction and postmodernist fiction

- Feminist literary criticism

- Postcolonial criticism

- Cultural Criticism.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Barry, Peter. 1995. Beginning theory: An introduction to literary and cultural criticism. Manchester University Press.

Cohan, Steven and Linda M. Shires. 1988. Telling Stories: A Theoretical Analysis of Narrative Fiction. London: Routledge.

Klarer , Mario. 2004. An Introduction to Literary Studies. Edition: 2nd. London: Routledge.

Leitch, V.B. 2001. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W.W. Norton and Company.

Rapaport, Herman. 2011. The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods. Malden, MA.: Wiley-Blackwell.

Ryan, M. 2007. Literary Theory. A Practical Introduction. Malden MA: Blackwell Publishing.

A selection of literary texts published on Moodle.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit based on:

Home assignments –W2

Test – W1

Activity – U1, U2

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=332
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of major contemporary approaches to the study of literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- Literary genres and conventions

- Analysis of poetry, drama, and fiction

- Narratology

- Psychoanalysis

- Political criticism

- Poststructuralism (deconstruction)

- Metafiction and postmodernist fiction

- Feminist literary criticism

- Postcolonial criticism

- Cultural Criticism.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=332
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of major contemporary approaches to the study of literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- Literary genres and conventions

- Analysis of poetry, drama, and fiction

- Narratology

- Psychoanalysis

- Political criticism

- Poststructuralism (deconstruction)

- Metafiction and postmodernist fiction

- Feminist literary criticism

- Postcolonial criticism

- Cultural Criticism.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.