Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: AVT and advertising in translation – introduction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-SS-AAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: AVT and advertising in translation – introduction
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Fluent Polish

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in the seminar - 30 hrs

- individual contact with the teacher (Moodle, e-mail, office hours) - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for the test - 15 hrs

- preparation for classes and homework - 25 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty kształcenia - wiedza:

W1: The student knows basic modes of AVT, approaches to translation of advertising materials, and selected translation strategies and related concepts. (K_W10)


Efekty kształcenia - umiejętności:

The student

U1: is able to use selected translation tools to analyse the ST and find translation equivalents (K_U01)

U2: is capable of providing alternative Polish equivalents for English ST items typical of a given medium and text-type (for selected areas) (K_U03)

U3: is capable of providing alternative English equivalents for Polish ST items typical of a given medium and text-type (for selected areas) (K_U04)


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K1: The student is aware of the level of their knowledge and skills, understands the need for constant learning and is able to work and assume various roles in a team. (K_K01, K_K02)


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture


Exploratory teaching methods:

- seminar

- brainstorming

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminar in Translation Studies, covering the introduction and major issues in audiovisual translation and approaches to translation of advertising materials as well as various strategies applied by translators in practice.

Pełny opis:

The first part of the course introduces students to audiovisual translation. Particular focus will be put upon challenges characteristic of translation constrained by the medium. Other issues discussed involve translating humorous and culture-specific elements. The second major part of the course concerns translation of advertisements and related promotional materials. The topics will include the differences in Polish and English cultural and linguistic conventions, the profile of the target audience as well as a historical outline of Polish advertising discourse. Theoretical considerations will be accompanied by practical attempts to analyze and translate authentic texts.

Literatura:

Required reading

Belczyk, Arkadiusz. 2011. Tłumaczenie filmów. Wydawnictwo Dla Szkoły.

Chłopicki, Władysław i Jerzy Świątek. 2000. Angielski w polskiej reklamie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Orero, Pilar (ed.). 2004. Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins.

Optional reading

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- graded final test (50%) - W1, U1, U2, U3

- graded home assignements and preparation for classes (25%) - W1

- participation in classes (25%) – U1, U2, U3, K1

GRADED CREDIT:

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.