Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Intercultural competence in language education

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-SS-ICLE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Intercultural competence in language education
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English at level B2

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- Participation in classes – 30 hrs

Self-study hours:

- Preparation for classes - 50 hrs

- Preparation of the final presentation – 10 hrs

Altogether: 90 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student:

W1: knows basic terminology relating to intercultural competence, i.e. knows basic concepts and models of intercultural competence (K_W07)


W2: has basic knowledge about intercultural communication (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student:

U1: is able to gain and deepen their knowledge of intercultural competence and develop their research skills on their own (K_U8)

U2: is able to refer to scholars’ opinions relating to intercultural competence as well as to draw conclusions (K_U16)

U3: is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation on intercultural competence (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

The course is devoted to the role of intercultural competence in foreign language education. Students will be familiarized with the notion of intercultural competence, its role in cross-cultural communication and foreign language education.

Pełny opis:

The course will fokus on the following aspects referring to intercultural competence:

- What is intercultural competence? Are we interculturally competent? What is the difference between cultural and intercultural competence?

- models of intercultural competence

- stereotypes vs. Intercultural competence

- the role of critical cultural incidents

- cultural differences in communication

- English as a lingua franca

- Techniques of developing intercultural competence

- the role of intercultural competence in learning a foreign language (the CEFR, intercultural competence and communicative approach)

- evaluation of coursebooks for English as a foreign language in light of intercultural competence

- students’ presentation

Literatura:

Required reading:

Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. 2002. Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. A Practical Introduction for Teachers. Strasbourg: Council of Europe.

Kecskes, I. 2014. Intercultural Pragmatics. Oxford: Oxford University Press

Additional sources:

Kramsch, C. 2004. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Methods of assessment:

- presentation (W1, W2, U1, U2, U3)

Assessment criteria:

- choice of the topic – 0-5 points

- content – 0-5 points

- structure of the presentation – 0-5 points

- language of the presentation – 0-5 points

- interest – 0-5 pkt.

60-69% – 3

70-75% – 3+

76-85% – 4

86-90% - 4+

91-10%% – 5

The teacher as well as the students will be assessing the presentations. The weight of the value will be as follows:

90% of the final grade – the teacher’s evaluation

5% of the final grade – other students’ evaluation

5% of the final grade – the students’ self-evaluation

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.