Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Formulaic langugage

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f1ENG2S-SS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Formulaic langugage
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) B1+ level of English

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in tutorials - 30 hrs

- assisted online learning - 10 hrs

Self-study hours:

- preparation for classes and assessment test - 35 hrs

Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty kształcenia - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge about English in the area of formulaic language structures (K_W01).

W2: is familiar with the basic terminology used for describing the formal and semantic properties of formulaic expressions (K_W03).

W3: has basic knowledge about the structure and semantics of selected formulaic expressions, also in the comparative/contrastive context (K_W13).


Efekty kształcenia - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to search for, analyse, evaluate, select and use information pertaining to formulaic language, using various sources and manners (K_U01).

U2: is able to use basic theoretical perspectives and paradigms of linguistics in order to describe the form and semantics of formulaic expressions (K_U06).

U3: is able to understand longer utterances and presentations related to the form and semantics of formulaic expressions and can use adequate terminology to describe them, which is confirmed in the results of evaluation (K_U19).


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: is able to properly prioritise the tasks involved in the preparation of the project assigned by the teacher (K_K03).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion, description

Exploratory methods:

- seminar, case study, practical, project


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarise the students with the features, form, types and range of usage of selected structures of formulaic language. The course makes it possible to achieve the learning outcomes assumed for the seminar.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarise the students with the features, form, types and range of usage of selected structures of formulaic language. The course makes it possible to achieve the learning outcomes assumed for the seminar, which enable the students to analyse and describe the structure and semantic properties of formulaic expressions in English, also in comparative/contrastive perspective.

Contents:

− Introduction (presentation of learning outcomes, content of the course, evaluation methods and criteria, code of conduct)

− Features and types of formulaic expressions

− Functions of formulaic expressions

− Types and features of idiomatic expressions

− Semantic, formal and pragmatic features of selected formulaic expressions

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes

− Feedback information on the results of evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

Croft W. and Cruse, D. A. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press (pages 225-256).

Stefanowitsch A. and S. Th. Gries. 2003. “Collostructions: Investigating the interactions of words and constructions”. International Journal of Corpus Linguistics, 8(2) (pages 209-243).

Taylor, J. R. 2003. Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press (pages 539-585).

Additional reading:

Gries, S. Th. and A. Stefanowitsch. 2004. “Covarying Collexemes in the into-causative”. Language, Culture, and Mind, eds. M. Achard and S. Kemmer, 225-236. Stanford, CA: CSLI.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Project involving identification, description and presentation of a formulaic expression (20%) – W1, U1, U2, K1

Written test (open questions) assessing the level of achievement of the learning outcomes (80%) - W1, W2, W3, U1, U2, U3

Assessment criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90%

very good – 91-100

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Fojt
Prowadzący grup: Tomasz Fojt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarise the students with the features, form, types and range of usage of selected structures of formulaic language. The course makes it possible to achieve the learning outcomes assumed for the seminar.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarise the students with the features, form, types and range of usage of selected structures of formulaic language. The course makes it possible to achieve the learning outcomes assumed for the seminar, which enable the students to analyse and describe the structure and semantic properties of formulaic expressions in English, also in comparative/contrastive perspective.

Contents:

− Introduction (presentation of learning outcomes, content of the course, evaluation methods and criteria, code of conduct)

− Features and types of formulaic expressions

− Functions of formulaic expressions

− Types and features of idiomatic expressions

− Semantic, formal and pragmatic features of selected formulaic expressions

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes

− Feedback information on the results of evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

Croft W. and Cruse, D. A. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press (pages 225-256).

Stefanowitsch A. and S. Th. Gries. 2003. “Collostructions: Investigating the interactions of words and constructions”. International Journal of Corpus Linguistics, 8(2) (pages 209-243).

Taylor, J. R. 2003. Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press (pages 539-585).

Additional reading:

Gries, S. Th. and A. Stefanowitsch. 2004. “Covarying Collexemes in the into-causative”. Language, Culture, and Mind, eds. M. Achard and S. Kemmer, 225-236. Stanford, CA: CSLI.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.