Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Copyright in Great Britain and the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG1S-CGBUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Copyright in Great Britain and the United States
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=742
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

C1 level of English


Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:


- participation in classes - 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs


Altogether: 25 hrs (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has basic knowledge of copyright principles in the United States and Great Britain in the context of culture, literature, and mass media; the student can point to basic differences between Polish and Anglophone culture in this respect (K_W08, K_W11, K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: can critically analyse a selected text or phenomenon in English in the context of copyright violation or infringement on the basis of knowledge drawn from various sources (K_U06, K_U12, K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: can identify a solution to the professional problem connected to copyright principles on the basis of the knowledge gained or to be gained on completion of individual or group research (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture

- discussion


Exploratory teaching methods:

- case study


Online teaching methods:

- integrative method


Skrócony opis:

The aim of the course is to provide students with knowledge of copyright principles in Great Britain and the United States.

Pełny opis:

The course comprises selected aspects of copyright principles in Great Britain and the United States from the perspective of future editors and copy-editors. In the first part, definitions of copyright, intellectual property, plagiarism, copyright violation and infringement, and derivative works, will be discussed. In the second part, special emphasis will be placed on practical manners of using sources and detecting plagiarism in the publishing and editorial context. Other aspects to be addressed include Public Domain, Creative Commons, and Fair Use.

Content distribution:

 Introduction and requirements; basic terms and rules.

 Plagiarism detection task.

 ‘Accused of plagiarism’ cases: presentations

 Editing possibilities: works past their copyright restrictions.

 Public Domain, Creative Commons, and Fair Use

 A written assignment

 Feedback and conclusion

Literatura:

Required reading:

The Chicago Manual of Style, 16th Edition. 2010. University of Chicago Press Staff.

http://copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf

http://a4id.org/sites/default/files/user/Legal%20Guide%20_%20copyright.pdf

Optional reading

Bracha, Oren. 2005. Owning Ideas: A History of Anglo-American Intellectual Property. Cambridge, Massachusetts: Harvard Law School.

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes

• A written assignment (W1)

• Case study project (U1)

• Graded home and/or inclass tasks (K1)

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.