Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar in culture: American classics on screen

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2S-SCC/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in culture: American classics on screen
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in American culture and literature

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- consultations, feedback - 50 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 70 hrs


Altogether: 150 hrs (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has in-depth knowledge of selected historical, social, and political issues pertaining to the development of American literature and its film adaptations (K_W10, K_W11, K_W12).



Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to present and defend his or her interpretations of American literary works and their film adaptations studied in the seminar (K_U13, K_U21).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: expresses his or her appreciation for the American cultural and literary heritage by taking part in seminar discussions and projects as well as taking part in extracurricular events organized by the Department of English (K_K05, K_K06).


Metody dydaktyczne:

- seminar

- discussion

- description


Skrócony opis:

American classics on screen

The main aim of the seminar is to explore a selection of American literary classics which have been turned into films. In some cases two or three different film adaptations of the same narrative will be presented and compared. While the question of faithfulness to the original is not the main issue, the seminar addresses some of the perennial questions of film adaptation, including the question of the forms and purposes of film makers’ creative intervention.

Pełny opis:

List of topics

• Introduction, theory of literary adaptation (2 hours)

• Theory and practice – discussion of selected films: Moby Dick, Daisy Miller, and The Turn of the Screw (10 hours)

• Midterm test – a film review (2 hours)

• Discussion of the midterm test (2 hours)

• Theory and practice – discussion of selected films The Old Man and the Sea and The Great Gatsby (10 hours)

• Final test: theoretical concepts, comparisons (2 hours)

• Discussion of the final test (2 hours)

Total: 30 contact hours

Literatura:

Required reading:

Cahir, L.C. 2006. Literature into film. (pp. 14-43)

Weseliński, A. 2014. A dictionary of film terms and film studies.

Additional reading:

Buchholtz, M., ed. 2005. Filmowe gry z twórczością Henry’ego Jamesa: transpozycje, komentarze, analogie.

Buchholtz, M., ed. 2005. Henry James’s afterlife: Opera, film, RPG. (A special issue of The American Studies)

MacFarlane, B. 1996. Novel to film: An introduction to the theory of adaptation.

Płażewski, J. 2001. Historia filmu (1895-2000).

Stam, R. 2000. Film theory: An introduction.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- midterm test and final test – W1, U1

- graded involvement in class – K1

- Involvement in extracurricular projects – K1

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.