Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar in literature: Interpretation, edition, adaptation, and translation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2W-SSLI/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in literature: Interpretation, edition, adaptation, and translation
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:


- participation in classes - 30 hrs

- consultations, feedback - 35 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 60 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has in-depth knowledge of selected aspects of literatures of English-speaking countries (K_W05)

W2: has in-depth knowledge of selected aspects of literary studies (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to analyse, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions on literary works based on such sources (K_U01, K_U02)

U2: is able to place the analysed works of literature in a specific cultural context (K_U08, K_U09)

U3: is able to conduct a preliminary search of library holdings and make a presentation on a selected subject within literary research (K_U12, K_U14)

Metody dydaktyczne:

Observation/demonstration teaching methods:

- display.

Expository teaching methods:

- discussion

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- seminar


Skrócony opis:

The aim of the specialisation seminar in literature is to develop the students' interests in selected fields within literary research.

Pełny opis:

Insights into selected Canadian drama and film

The aim of the seminar is to present and discuss the major subjects in the colonial and postcolonial drama, theatre and cinema of Canada.

The following works will be discussed:

- Marc Lescarbot: Théâtre de Neptune

- Black Robe (film)

- Anne Sarah Curzon: The Sweet Girl Graduate

- Sam Scribble: Dolorsolatio

- Gwen Pharis Ringwood: Still Stands the House

- Drylanders (film)

- Gwen Pharis Ringwood: Lament for Harmonica

- George Ryga: Indian

- George Ryga: The Ecstasy of Rita Joe

Literatura:

Insights into selected Canadian drama and film

Required reading:

Selected Canadian plays and films

Optional reading:

G. Koneczniak, Zarys (post)kolonialnej historii dramatu i teatru kanadyjskiego. 2012.

E. Benson i L.W. Conolly, English-Canadian Theatre. 1987.

Metody i kryteria oceniania:

GRADED CREDIT:

60% - inclass written assignment

40% - Involvement in inclass discussion

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.