Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar in literature: Ethics in cultural discourses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2W-SSLI/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in literature: Ethics in cultural discourses
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in semianr - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for the classes, reading literature – 40 hours

- preparation for the test – 10 hours

- preparing a presentation – 20 hours


Altogether 100 hrs (4 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 : The graduate has in-depth knowledge of selected aspects of British, American and Canadian literature and culture. KW05The graduate has in-depth knowledge of selected aspects of British, American, Canadian, and postcolonial literature and culture (K_W05).


W2: The graduate has in-depth knowledge of literary studies and of selected historical, social, religious, philosophical and political issues in the intercultural context (K_W07; K_W12).Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based thereon (K_U01)


U2: The graduate is able to read and comprehend advanced texts in English (K_U02)


U3: The graduate is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own (K_U08)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture


Exploratory teaching methods: brainstorming, seminar


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge and skills in literary and cultural studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills in literary and cultural studies. The discussion will focus on ethical dilemmas in contemporary culture. The issues discussed will be the following: identity, body, love, old age, disability, care, ethnicity, environment, religion, media, etc.

Content distribution:

- ethics/morality

- dichotomous thinking

- pracarity/precariousness

- environmentalism

- body in culture

- disability

- love dilemmas

- old age

- race

Literatura: (tylko po angielsku)

Required: selected essays, fiction and films:

Richard Shusterman, “Somaesthetics”

Judith Butler “Frames of War”

Alan Dobson “Green Political Thought”

Jenny Joseph “Warning”

Ceridwen Dovey “What Old Age is Really Like”

Bernard Malamud "The Model"

James Thurber "The Catbird Seat"

Monica Ali "Brick Lane", dir. Sarah Gavron

"The Hunger Games" dir. Gary Ross

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

Assessment of knowledge (W1, W2):

Graded final test (min. 60%)

Assessment of skills (U1, U2, U3):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

satisfactory plus- (70-75%)

good - (76-85%)

good plus- (86-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge and skills in literary and cultural studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills in literary and cultural studies. The discussion will focus on ethical dilemmas in contemporary culture. The issues discussed will be the following: identity, body, love, old age, ethnicity, environment, religion, media, etc.

Content distribution:

- ethics/morality

- dichotomous thinking

- pracarity/precariousness

- environmentalism

- body in culture

- love dilemmas

- old age

- race

Literatura: (tylko po angielsku)

Required: selected essays, fiction and films:

Richard Shusterman, “Somaesthetics”

Judith Butler “Frames of War”

Alan Dobson “Green Political Thought”

Jenny Joseph “Warning”

Ceridwen Dovey “What Old Age is Really Like”

Bernard Malamud "The Model"

James Thurber "The Catbird Seat"

Monica Ali "Brick Lane", dir. Sarah Gavron

"The Hunger Games" dir. Gary Ross

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.