Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Theory of communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2W-TC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Theory of communication
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs

- preparation for test- 10 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: understands that language is implicated both in culture and biology (K_W07)

W2: knows the most important theories of communication and methodologies of studying communicative phenomena (K_W03)

W3: knows concepts fundamental to different conceptualisations of language and communication (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to define and categorise manifestations of various communicative processes (K_U08)

U2: is able to assess communicative processes, both linguistic and non-linguistic, using the methodologies of language and communication sciences as well methodologies of other relevant disciplines (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: appreciates the tradition and cultural heritage of the English and Polish speaking communities (K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers a broad spectrum of topics in communication theory, gesture studies, neurolinguistics, cognitive science and psycholinguistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main goal of the course is to locate natural language in neural and cognitive processes. This will be done in the explanatory context of the biological bases of human communicative behaviours. The course will be by appended by the discussion of such topics as bilingualism, speech impediments and multimodality of communication.

• Introduction to communication theory (4h)

• Human and animal communication (2h)

• The orchestration of linguistic and non-linguistic in human communicative behavior (4h)

• The relation between linguistics with psycholinguistics and neurolinguistics (2h)

• The most important research questions of psycholinguistics and neurolinguistics (2h)

• Neural and cognitive correlates of phonological, morphological, syntactic process and semantic-pragmatic processes (2h)

• Language acquisition and bilingualism (4h)

• Speech and language impediments (4h)

• Machine-mediated communication (4h)

• Evolutionary concerns in studying communication (signalling theory) (2h)

Together: 30 contact hours

Literatura: (tylko po angielsku)

SUGGESTED READING

Ahlsen, Elisabeth. 2006. Introduction to Neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Aitchison, Jean. 1998. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. London: Routledge.

Gleason, Jean B. and Nan B. Ratner. 1993. Psycholinguistics. Fort Worth: Harcourt, Brace.

Hoff, Erica and Marylin Schatz. 2008. Blackwell Handbook of Language Development. London: Blackwell.

Scovel, Thomas. 1998. Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Optional texts and sources

Moro, Andrea. 2008. The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible Languages. Cambridge, Mass.: MIT Press.

The film series "The Brain Story"

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

GRADED CREDIT:

• Active participation in classes (20% of the overall grade),

• Closed, written test (80% of the overall grade) designed to check.

fail - below 60 %

satisfactory - 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good - 90 and above %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.