Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0726-s1JAP3z-PNJJktn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu naukowego
Jednostka: Zakład Japonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,5 ECTS]

• 30 godzin = praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, zadania domowe, przygotowanie streszczenie pracy licencjackiej, opracowywanie opinii na aktualne) [1,3 ECTS]

• 8 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu języka japońskiego specjalistycznego (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego, potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U02)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14)

-- potrafi samodzielnie przetłumaczyć tekst, umie wyrazić pisemnie swoje myśli w prawidłowych konstrukcjach języka japońskiego (K_U03 i K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie tworzenia tekstów japońskich) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Student uzyskuje kompetencje w zakresie kompozycji tekstu w języku japońskim przy użyciu prawidłowych form gramatycznych i wyborze odpowiedniego słownictwa.

Czytając wiadomości japońskie (wydania internetowe gazet), uczy się prawidłowej kompozycji tekstu. Porówuje sposób budowy wypowiedzi na podstawie artykułów w dwóch językach - polskim i japońskim.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie tekstów przetłumaczonych samodzielnie przez studentów z polskiego na japoński. Teksty do tłumaczenia wybierane są przez nauczyciela i przedstawiają sobą różne rodzaje literackie (np. artykuł, esej, fragmenty powieści itp.) oraz różny stopień zaawansowania językowego.

Studenci poszerzają też znajomość słownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem onomatopei oraz idiomów. Kompleksowe kompetencje językowe są rozwijane i ćwiczone poprzez przekłady polsko-japońskie.

Literatura:

新聞・テレビ ニュースの日本語 松本節子ほか著、2015 The Japan Times

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uwzględniająca:

-- obecność na zajęciach

-- przygotowanie do zajęć

-- zadania domowe

-- ocenę poziomu napisanego przez studenta tekstu (streszczenie pracy licencjackiej, opinie na aktualne tematy)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.