Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kurs komputerowy .Net (C#)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-15KK.Net-DW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kurs komputerowy .Net (C#)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Kursy komputerowe dla Fizyki Technicznej s2
Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/net/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych technik programowania w C#, w tym programowania obiektowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30h):

Laboratorium: 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30h):

Przygotowanie do ćwiczeń (zadania domowe): 30h


Łącznie 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Uwaga! Zakres części zagadnień jest co roku uzgadniany ze studentami.


Informatyka stosowana (stopień 1):

W1: Student zna główne mechanizmy platformy .NET (K_W05).

W2: Student zna język programowania C# (K_W06, K_W10)

W3: Zna podstawowe zagadnienia związane z programowaniem aplikacji dla systemu Windows z użyciem platformy .NET (K_W05, K_W06)


Automatyka i Robotyka (stopień 1):

W1: Student zna język programowania C# (K_W06)


Fizyka techniczna (stopień 2):

W1: Student zna podstawe zagadnienia tworzenia oprogramowania w C#(K_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Informatyka stosowana (stopień 1):

U1. Student potrafi przygotować programy w języku C# dla platformy .NET w omawianych na kursie technologiach.

U2: Student umie korzystać ze środowiska Visual Studio


Automatyka i Robotyka (stopień 1):

U1: Student umie korzystać ze środowiska Visual Studio (K_U09)


Fizyka techniczna (stopień 2):

U1: Student umie korzystać ze środowiska Visual Studio (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Informatyka stosowana (stopień 1):

K1. Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)


Automatyka i Robotyka (stopień 1):

K1. Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)


Fizyka techniczna (stopień 2):

K1. Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)

Metody dydaktyczne:

kurs komputerowy ("z rękoma na klawiaturze")

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Kurs uzupełnia wiedzę o platformie .NET i zaawansowanych mechanizmach języka C# (rozszerza wiedzę z wykładu dot. programowania obiektowego).

Pełny opis:

Orientacyjny spis zagadnień:

- Krótkie przypomnienie programowania obiektowego.

- Testy jednostkowe (PrivateObject)

- Typy parametryczne - szablony (podstawy)

- Mechanizm Reflection

- Pliki XML (zapis i odczyt)

- Operatory LINQ

- Wątki, zadania, Parallel.For, async/await

- Debugowanie, operatory checked/unchecked

- Podstawy Windows Forms (WPF jest na wykładzie "Programowanie Windows")

Część omawianych zagadnień zależy od wybranego wspólnie ze studentami "kierunku".

Literatura:

Książki dotyczące języka C#:

0. Dokumentacja MSDN

1. Strony WWW dot. C# i .NET (w tym StackOverflow)

2. J. Matulewski, "Visual Studio 2017" (Helion)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium "przy komputerze" sprawdzające ćwiczone na zajęciach umiejętności programowania dla platformy .NET

(ISs1: W1-W3, U1, AiRs1: W1 i U2, FTs2: W1 i U1).

Kryteria ocen:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)