Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs komputerowy - zaawansowane programowanie obiektowe w C++

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-15KKCPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Kurs komputerowy - zaawansowane programowanie obiektowe w C++
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka C++ na poziomie podstawowym lub średnio-zaawansowanym. Student zna pojęcia takie jak klasa, konstruktor/destruktor, umie samodzielnie tworzyć proste programy w C++ wykorzystujące mechanizmy programowania obiektowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Laboratorium - 30 h.

Praca indywidualna - 30 h , w tym:

- czas na przygotowanie się do zajęć: 15h

- czas potrzebny na przygotowania do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie język C++ na poziomie zaawansowanym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi tworzyć oprogramowanie w języku C++ dla wybranych problemów omawianych na wykładzie i ćwiczeniach. Potrafi analizować i rozwiązywać problemy występujące w procesie tworzenia i optymalizacji zaawansowanych programów napisanych w języku C++.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów i wnioskowaniu.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Język C++ jest jednym ze najpowszechniej obecnie wykorzystywanych języków programowania. Zajęcia umożliwią zapoznanie się z tym językiem w stopniu zaawansowanym. Omawiane będą m.in. typowe błędy programistyczne i sposoby ich unikania, a także nowe elementy języka.

Pełny opis:

Ogólny plan zajęć:

- "lepsze C"

- idiom RAII

- konstruktory i destruktory

- operatory

- szablony

- biblioteka standardowa

- wzorce projektowe

- nowości w C++

Literatura:

1. N.M. Josuttis, C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum

2. B. Eckel, Thinking in C++.

3. S.C. Dewhurst, C++. Kruczki i fortele w programowaniu.

4. S.C. Dewhurst, C++. Kanony wiedzy programistycznej.

5. S. Meyers, Skuteczny nowoczesny C++. 42 sposoby lepszego posługiwania się językami C++11 I C++14

Metody i kryteria oceniania:

Planowane są dwa sprawdziany w połowie i na koniec semestru (w formie rozmowy na platformie zoom/webex).

Aktywność na zajęciach będzie premiowana.

Dodatkowo możliwe są projekty do wykonania jako prace domowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.