Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs komputerowy L - LabView

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-15KKL-DW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Kurs komputerowy L - LabView
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Kursy komputerowe dla Fizyki Technicznej s2
Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektroniki z szczególnym uwzględnieniem techniki cyfrowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w laboratoriach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do laboratorium – 15

- przygotowanie do kolokwium - 15


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę pozwalającą wykorzystać funkcje środowiska LabVIEW w procesie symulacji, modelowania i wizualizacji danych:

• IS s1 – K_W04, K_W06

• FT s2 – KW03, KW04

W2: Opisuje znane metody numeryczne korzystając z funkcji dostępnych z poziomu środowiska LabVIEW :

• IS s1 – K_W04, K_W10

• FT s2 – K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje dostępne w środowisku funkcje w celu generacji, analizy i wizualizacji danych:

• IS s1 – K_U01, K_U04, K_U08

• FT s2 – K_U02, K_U04

U2: Potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji samodzielnie wykonać, uruchomić i zasymulować program:

• IS s1 – K_U04,K_U06

• FT s2 – K_U03, K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość ograniczeń swojej wiedzy i potrafi ją pogłębiać:

• IS s1 – K_K06

• FT s2 – K_K01

K2: potrafi pracować indywidualnie i dotrzymywać terminów

• IS s1 – K_K02

• FT s2 – K_K02


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- projektu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest praktyczne opanowanie pakietu LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), służącego do szybkiego tworzenia aplikacji działających w środowisku Windows. LabView jest oparte o graficzny język programowania G (którego znajomość NIE jest wymagana) i zawiera w pełni zintegrowane procedury komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi takie jak: GPIB, VXI, PXI, RS-232 oraz z układami na kartach w standardzie ISA i PCI. Zawiera również zintegrowane procedury dla aplikacji internetowych (TCP/IP) oraz ActiveX

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w pracowni przyrządów wirtualnych , przy komputerach. W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Wprowadzenie, opis środowiska LabVIEW.

2. Przykłady prostych programów obliczeniowych z graficzną prezentacją wyników.

3. Tworzenie podprogramów, korzystanie z bibliotek wbudowanych.

4. Wielozadaniowość, podział czasu procesora, synchronizacja.

5. Zaawansowane sterowanie programem (menu użytkownika,Event,VI reference).

6. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą VISA (Virtual Instrument Software Architecture) na przykładzie RS232.

7. Sterowanie kartą dźwiękową w PC i sterowanie poprzez port I/O.

8. Współpraca z innymi aplikacjami (ActiveX)

9. Transmisja danych w sieci (DataSocket).

10. Obsługa kart NI poprzez port USB)

Literatura:

1. http://www.ni.com/labview

2. Wiesław Tłaczała, Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa 2002

3. Marcin Chruściel, LabView w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008

4. http://www.phys.uni.torun.pl/~ptarg > dydaktyka >LabView > Materiały pomocnicze

Efekty uczenia się:

Student zdobywa praktyczną umiejętność programowania w środowisku LabView. W szczególności:

- w zakresie projektowania i realizacji graficznego interfejsu użytkownika, również z wykorzystaniem rozwijalnego menu,

- tworzenia programów o różnym przeznaczeniu,

- korzystania i tworzenia podprogramów,

- korzystania bibliotek wbudowanych,

- korzystania z zaawansowanych technik sterowania programem takich jak Event i VI reference,

- współpracy z innymi aplikacjami (ActiveX).

Student poznaje procedury umożliwiające współpracę z urządzeniami zewnętrznymi w różnych konfiguracjach. W szczególności:

- z wykorzystaniem VISA (Virtual Instrument Software Architecture) na przykładzie RS232,

- z wykorzystaniem karty dźwiękowej w PC

- z wykorzystaniem kart dedykowanych NI sterowanych poprzez port USB.

Student zapoznaje się z podstawami transmisji danych w sieci na przykładzie protokołu DataSocket

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium zaliczane jest na podstawie kolokwium, które sprawdzają praktyczną znajomość środowiska LabVIEW a tym samym pozwalają sprawdzić osiągnięcie efektów kształcenia: W1, W2, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania (liczba punktów):

ndst - <0% - 55%)

dst – <55% - 65%)

dst plus – <65% - 75%)

db – <75% - 85%)

db plus – <85% - 95%)

bdb - <95% - 100%>

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Komar
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sylwestrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Komar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.