Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aparatura biomedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-APBIOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Aparatura biomedyczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, podstaw fizyki i podstaw elektroniki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30

- udział w wykładach - 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):45

- przygotowanie do wykładu- 15

- czytanie literatury- 15

- przygotowanie do egzaminu- 15

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy działania aparatury biomedycznej - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi określić jaki rodzaj aparatury diagnostycznej i terapeutycznej jest stosowany dla uzyskania specyficznych informacji o stanie organizmu i pożądanych efektów terapeutycznych - K_U05

U2: ma świadomość szybkiego postępu techniki medycznej w oparciu o wdrożenia najnowszych odkryć nauk przyrodniczych - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się; potrafi krytycznie oceniać pseudonaukowe metody diagnostyki i terapii medycznej - K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami działania współczesnej aparatury biomedycznej używanej w diagnostyce i terapii

Pełny opis:

Na treść wykładu składają się:

- podstawowe wiadomości o sygnałach i układach pomiarowych,

- omówienie fizycznych właściwości tkanek biologicznych i biomateriałów,

- metody badania narządów wzroku, słuchu i równowagi,

- metody pomiarów elektrofizjologicznych (diagnostyka EKG, MKG, EMG, EEG),

- diagnostyczne i terapeutyczne techniki fiberoskopowe (endo- laparo-, broncho- cysto-, kolono-, sigmoido-, torako-, laryngo-, angio-, artroskopia),

- metody obrazowania (OCT, ultradźwięki, RTG, CT, MRI, PET, termografia),

- techniki monitorowania układu oddechowego i układu krążenia,

- metody fizykoterapeutyczne (promieniowanie elektromagnetyczne i korpuskularne),

- aparatura podtrzymująca i wspomagająca funkcje życiowe (sztuczne organy, rozrusznik serca).

Prezentowane są zasady działania i fizykochemiczne podstawy oddziaływania aparatury biomedycznej z żywym organizmem, a także przykłady zastosowań w diagnostyce i terapii.

Literatura:

1. A.Z.Hrynkiewicz , E.Rokita (red.) – Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wyd. PWN, Warszawa 2000

2. R. Tadeusiewicz (red.) – Inżynieria biomedyczna, Wyd. AGH, Kraków 2008

3. P. Augustyniak, R. Tadeusiewicz (red.) – Podstawy inżynierii biomedycznej, Wyd. AGH, Kraków 2009

4. P. Augustyniak - Elektroniczna aparatura medyczna, Wyd. AGH, Kraków 2015

5. B. Gonet - Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, Wyd. PZWL, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny – efekty kształcenia W1,U1,U2,K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: Aleksander Balter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: Aleksander Balter, Alfonso Jimenez Villar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: Aleksander Balter, Alfonso Jimenez Villar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.