Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt przejściowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2PROJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: Modelowanie, identyfikacja i symulacja komputerowa,

Systemy nadzorujące SCADA,

Teoria i metody optymalizacji,

Programowanie obiektowe,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w laboratorium – 60 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.)

- przygotowanie do laboratorium – 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu obejmującego tematykę projektu przejściowego – K_W01, K_W07

W2: Posiada wiedzę pozwalającą pracować nad postawionym problemem o charakterze projektowym – K_W04

W3: orientuje się w najnowszych rozwiązaniach stosowanych w obszarze związanym z tematyką realizowanego projektu – K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi integrować informacje pozyskane z literatury oraz dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski – K_U01

U2: Podczas rozwiązywania problemów i realizacji zadania projektowego potrafi zastosować metody naukowe i inżynierskie – K_U04

U3: Potrafi opracować dokumentację zadania projektowego – K_U07

U4: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych – K_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie projektowe – K_K02

K2: Posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych – K_K03

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

- projektu

- doświadczeń

- obserwacji

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwiązanie przez studentów problemu o charakterze projektowo-konstrukcyjnym, obliczeniowym lub eksperymentalnym.

Pełny opis:

Prace realizowane przez studentów mają na celu zapoznanie z zasadami właściwego planowania, wykonania oraz dokumentowania wybranego zadania projektowego. Tematyka projektów jest ściśle związana z kierunkiem studiów i indywidualnie ustalana dla każdego studenta. Projekty, w zależności od stopnia złożoności i pracochłonności, mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach.

Literatura:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy przejściowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po zreferowaniu projektu i analizie przygotowanej dokumentacji projektowej: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.