Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Procesory sygnałowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2PROSYG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesory sygnałowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty specjalistyczne I
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy elektroniki, podstawy techniki cyfrowej, podstawy analizy matematycznej, podstawy techniki mikroprocesorowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):75


- udział w laboratorium – 60

- konsultacje z prowadzącym – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 75

- przygotowanie do laboratorium – 25

- czytanie literatury- 25

- przygotowanie do kolokwium - 25


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę z zakresu opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów takie jak splot, filtracja, FFT, K_W01

W2: posiada wiedzę w zakresie programowania procesorów DSP w języku C z wykorzystaniem środowiska Code Composer Studio - K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi pozyskiwać informacje dotyczące programowania procesorów DSP z literatury, baz danych i innych źródeł, w tym z dokumentacji technicznej – K_U01

U2: umie formułować algorytmy filtrów FIR, szybkiej transformaty Fouriera FFT i je implementować w języku C – K_U03

U3: potrafi wykorzystywać środowisko Code Composer Studio oraz narzędzia programistyczne FlashBurn, Fdatool pozwalające na realizację projektów w zakresie systemów DSP – K_U05

U4: potrafi konfigurować i programować procesory sygnałowe na bazie TMS320C6713 DSP Starter Kit - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności w obszarze programowania procesorów– K_K01

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- laboratoryjna


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest zapoznanie studenta z budową, działaniem oraz programowaniem procesorów sygnałowych DSP na przykładzie procesora TMS320C6713 przy wykorzystaniu środowiska Code Composer Studio. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci na zestawach TMS320C6713 DSP Starter Kit realizują przykładowe aplikacje przetwarzania sygnałów: filtry FIR, szybką transformatę Fouriera - FFT

Pełny opis:

Ćwiczenia na laboratorium:

1. Wprowadzenie do DSP.

2. Zestaw uruchomieniowy Texas Instruments TMS320C6713 DSP Starter Kit.

3. Architektura TMS320C6713, system przerwań, kanał DMA, organizacja pamięci.

4. Środowisko programistyczne Code Composer Studio (CCS). Struktura programu. Programowanie zestawu laboratoryjnego.

5. Obsługa elementów peryferyjnych (przyciski DIP switch, diody LED). Generowanie komunikatów z DSP do CCS.

6. Generowanie sygnałów analogowych przy pomocy przetwornika TLV320AIC23 z wykorzystaniem kontrolek GEL.

7. Generowanie przebiegu sinusoidalnego przy wykorzystaniu technik: odpytywania - poolingu, obsługi przerwań.

8. Zapis próbek sygnału do pamięci RAM. Efekty: opóźnienia, echa.

9. Analiza czasowa i częstotliwościowa sygnału zmierzonego przy wykorzystaniu CCS, oscyloskopu cyfrowego, analizatora widma.

10. Zjawisko aliasingu.

11. Obsługa pamięci Flash. Wykorzystanie narzędzi CCS: flash6x, FlashBurn. Program „dyktafon”

12. Asembler procesora TMS320C6713. Przykłady funkcji napisanych w asemblerze.

13. Projektowanie filtrów FIR z wykorzystaniem CCS. Wykorzystanie narzędzia Fdatool (MATLAB) do wyznaczania współczynników filtrów.

14. Projektowanie filtrów FIR bezpośrednio z środowiska Matlab (z wykorzystaniem CCS).

15. Szybka transformata Fouriera - FFT

Począwszy od 4 zagadnienia ćwiczenia mają charakter praktyczny podczas których studenci realizują przykładowe aplikacje na zestawach TMS320C6713 DSP Starter Kit

Literatura:

Steven W. Smith. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny Poradnik dla inżynierów i naukowców, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2007.

Mark Owen. Przetwarzanie sygnałów w praktyce , WKŁ, Warszawa, 2009.

Richard G. Lyons. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2006.

Chassaing R. Digital Signal Processing and Applications with the C6713 and C6416 DSK, Wiley, New Jersey, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – W1, W2, U1 – U4, K1

Kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów :

ndst - <50 %

dst - >51%

dst plus - >61%

db - >71%

db plus- >81%

bdb- >91%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gahbler
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gahbler
Prowadzący grup: Marcin Gahbler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gahbler
Prowadzący grup: Marcin Gahbler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gahbler
Prowadzący grup: Marcin Gahbler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)