Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrobotyzowane systemy przemysłowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2ROBPRZEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Zrobotyzowane systemy przemysłowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty specjalistyczne II
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu maszyn elektrycznych, komputerowych systemów sterowania i robotyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 12

- udział w laboratoriach – 48


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (65 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 40

- pisanie sprawozdań – 15

- przygotowanie do egzaminu – 10


Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z automatyki i robotyki w zakresie analizy działania systemów przemysłowych. K_W01:

W2: Zna wybrane narzędzia do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu robotyzacji procesów wytwarzania. K_W02:

W3: Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie specjalizowanych języków programowania robotów przemysłowych. K_W05:

W4: Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych robotyki. K_W10:

W5: Zna podstawowe klasy sprzętu stosowanego w systemach zrobotyzowanych. K_W12:

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz dokumentacji; potrafi je integrować, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. K_U01

U2: Potrafi wykorzystywać właściwe narzędzia programistyczne pozwalające na realizację projektów w zakresie robotyzacji wybranych procesów wytwarzania. K_U05

U3: Potrafi konfigurować i programować wybrane roboty przemysłowe. K_U08

U4: Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi. K_U10

U5: Potrafi przeprowadzić testy i postawić diagnozę w niesprawnych systemach robotyki przemysłowej. K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01

K2: Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej. K_K06

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami i obszarami zastosowań robotów przemysłowych, przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy wybranych zrobotyzowanych systemów wytwarzania oraz wykształcenie umiejętności ich programowania. Nacisk położony jest na zagadnienia techniczne i aplikacyjne.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wybrane konstrukcje robotów przemysłowych

1.1. Roboty przegubowe

1.2. Roboty o budowie równoległej

1.3. Roboty typu SCARA

1.4. Roboty portalowe

1.5. Roboty kolaboracyjne

1.6. Roboty dwuramienne

2. Układy sensoryczne w robotyce

2.1. Czujniki pomiarowe

2.2. Systemy wizyjne

3. Robotyzacja procesów wytwarzania

3.1. Robotyzacja procesu spawania i zgrzewania

3.2. Robotyzacja montażu

3.3. Robotyzacja procesów sortowania, pakowania i paletyzacji

4. Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach zrobotyzowanych

5. Programowanie robotów przemysłowych

5.1. Metody programowania online

5.2. Metody programowania offline

5.3. Programowanie robotów w trybie offline/online wybranych firm

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są samodzielnie przez każdego studenta. Do wyznaczonego ćwiczenia studenci przygotowują się w oparciu o zalecaną literaturę w udostępnionej instrukcji oraz inne samodzielnie wybrane źródła. Po zakończeniu ćwiczenia na danym stanowisku studenci przygotowują sprawozdanie.

Laboratorium składa się z następujących stanowisk:

1. Zrobotyzowane stanowisko do sortowania i paletyzacji (12 h)

2. Zrobotyzowane stanowisko montażowe z robotem współpracującym (12 h)

3a. Wprowadzenie do środowiska RobotStudio (12 h)

3b. Projekt i symulacja zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego w środowisku RobotStudio (12 h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Kaczmarek W., Panasiuk J., Robotyzacja procesów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

[2] Kaczmarek W., Elementy robotyki przemysłowej, Wojskowa Akademia Techniczna, 2008

[3] Zdanowicz R., Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013

[4] Zdanowicz R., Podstawy robotyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012

[5] Kaczmarek W., Panasiuk J., Programowanie robotów przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

[6] Kaczmarek W., Panasiuk J., Borys S., Środowiska programowania robotów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

[7] Dokumentacje robotów i środowisk programowania będących na wyposażeniu laboratorium

Literatura uzupełniająca:

[1] Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł. N., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013

[2] Wysocki M., Kapuściński T., Systemy wizyjne, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automatyki, 2013

[3] pod red. J. Żurka, Podstawy robotyzacji: laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Weryfikacja efektów kształcenia: W1, W3, W4, W5.

Ocena z egzaminu ustalana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów według schematu:

dst – od 50%

dst plus – od 60%

db – od 70%

db plus – od 80%

bdb – od 90%

Laboratorium:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz przygotowanie sprawozdań z ich przebiegu. Weryfikacja efektów kształcenia: W1, W2, W3, W5, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2.

Ocena za każde ćwiczenie wystawiana jest na podstawie stopnia jego realizacji według schematu:

dst – od 50%

dst plus – od 60%

db – od 70%

db plus – od 80%

bdb – od 90%

Jeśli wszystkie ćwiczenia zostały zaliczone, ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Sławomir Mandra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Sławomir Mandra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.