Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to astrobiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASTROBIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to astrobiology
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=756
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 20 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: is acquainted with astronomical terminology in the field of astrobiology and has in-depth knowledge of physical processes essential to astrobiology (K_W01)

W2: is familiar with the latest results of scientific investigations of interstellar matter, stars in young and advanced stages of stellar evolution, Solar System bodies, and exoplanets (K_W06)

W3: knows principles of the formation of the Solar System and extrasolar planetary systems, as well as the emergence of life on Earth (K_W03)

W4: knows the methods used for astrobiological researches, is familiar with methods of detection of rocky exoplanets and studies of planetary atmospheres (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: is able to describe to specialists and non-specialists the astronomical phenomena related to astrobiology and the latest achievements of astrobiology (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the relations of astronomy with physics, chemistry and biology (K_K01, K_K04)

K2: can form opinions on contemporary physical and astronomical issues, understands the need to present astronomical achievements to non-specialists (K_K04)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

The course covers the basics of astrobiology from the formation of planetary systems to methods of signal detection from extraterrestrial civilisations.

Pełny opis:

What is astrobiology?

Drake's equation,

Silentium Universi,

What is life?

Interstellar medium, interstellar chemical processes,

Photodissociation regions, star formation,

Protoplanetary disks,

Formation of giant planets,

Formation of terrestrial planets,

Solar System formation,

Stellar nucleosynthesis,

Habitability, architecture of exoplanetary systems

Exoplanet habitability,

Search for exomoons,

The origin and evolution of the Earth's oceans and continental crust,

Earth's atmosphere, the Earth as a habitable planet,

Mars,

Possible life niches in the Solar System,

Searching for live beyond the Solar System.

Literatura:

- An Introduction to Astrobiology, D.A. Rothery, I.Gilmour, M.A.Sephton, Cambridge University Press, 2010

- Encyclopedia of Astrobiology, Springer-Verlag, 2011

- Lectures in Astrobiology, ed. M.Gargaud et al., Springer, 2005-2007

- Exploring the Solar System, P.Bond, Wiley-BlackWell, 2012

- Planetary Sciences, I.Pater, J.Lissauer, Cambrigde University Press, 2010

- Exoplanets, S.Seager, Univ. of Arizona Press, 2010

- Handbook of Exoplanets, Deeg & Belmonte, Springer, 2018

- Transiting exoplanets, C.A.Haswell, Cambridge Univ. Press, 2010

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written and/or oral examination - W1, W2, W3, W4, U1, K1, K2

Assessment criteria:

fail- below 50 pts (below 50%)

satisfactory- 50-60 pts (50-60%)

satisfactory plus- 60-70 pts (60-70%)

good - 70-80 pts (70-80%)

good plus- 80-90 pts (80-90%)

very good- 90-100 pts (90-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.