Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Astronomia współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AWSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Astronomia współczesna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Astronomia ogólna, fizyka ogólna. Język angielski.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 90g


30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:


W1:


zna podstawowe metody badawcze, instrumentarium i problemy naukowe astronomii obserwacyjnej w różnych obszarach widma elektromagnetycznegoEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_W01


posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z astronomiąK_W03


zna procesy fizyczne zachodzące w gwiazdach, galaktykach, ośrodku międzygwiazdowym i międzygalaktycznym, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie astronomii obserwacyjnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:


rozpoznaje narzędzia badawcze i charakterystyczne problemy w róznych zakresach widma


U2:


potrafi zrozumieć publikowane w literaturze analizy w zakresie współczesnej astronomii obserwacyjnejEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_U04


ma świadomość związku współczesnych badań wszechświata z rozwojem fizyki na poziomie fundamentalnym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:


potrafi wskazać podstawowe problemy i narzeęzia badawcze współczesnej astronomii obserwacyjnejEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_K01


zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład multimedialny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Student poznaje ograniczenia obserwacji z powierzchni Ziemii oraz narzędzia i techniki obserwacyjne w poszczególnych zakresach widma elektromagnetycznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje:

Budowę atmosfery Ziemi

Astronomię w zakresie optycznyczm

Astronomię w zakresie UV, X, gamma, IR, mikrofal i radiowym

Literatura:

P. Lena ,,Observational astronomy''

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.