Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka w grach i silniki fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FIGRIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0538) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami fizycznymi
Nazwa przedmiotu: Fizyka w grach i silniki fizyczne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/modsym/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Programowanie w C++, podstawy fizyki

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (15h):

wykład 10h

ćwiczenia 5h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45h):

projekt zaliczeniowy 30h

nauka 15h


Razem: 60 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawy mechaniki bryły sztywnej w stopniu, który pozwoli mu na korzystanie z typowych silników fizyki gier (K_W02)

W2: Student zna algebrę kwaternionów i umie używać ich do opisu obrotów bryły sztywnej (K_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie zastosować wiedzę o kwaternionach w silniku fizycznym gry (np. PhysX lub Unity) (K_U01, K_U02, K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K02)

K2: uznaje fundamentalne znaczenie wiedzy dla ludzkości, potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę oraz zna jej ograniczenia (K_K06)

Metody dydaktyczne:

wykład + ćwiczenia rachunkowe

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane będą podstawy fizyki klasycznej w ujęciu numerycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki bryły sztywnej.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na wykładzie:

1. Mechanika bryły sztywnej

2. Detekcja kolizji i reakcje na kolizje

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach:

1. Kwaterniony

2. Proste zadania z mechaniki bryły sztywnej

Literatura:

D.M. Borg Fizyka dla programistów gier, Helion 2003

M. Matyka Symulacje komputerowe w fizyce, Helion 2002

W. Rubinowicz, M. Królikowski Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995

F. Dunn, I. Parberry 3D Math Primer for Graphics and Game Development, Wordware Publishing, Inc. 2002

M.G. Couthino Dynamic Simulations of Multibody Systems, Springer 2001

Christer Ericson Real-Time Collision Detection, Elsevier 2005

F. Preparata, M.I. Shamos Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion 2003

W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery Numerical Recipes in C++. Second Edition, Cambridge University Press 2002

T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce. Fizyka i komputery, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001

D. Potter Metody obliczeniowe fizyki, PWN 1977

J. Matulewski, T. Dziubak, M. Sylwestrzak, R. Płoszajczak GFN, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym, który sprawdza efekty: W1 i W2

Podstawą oceny ćwiczeń będzie projekt zaliczeniowy, który potwierdza zdobycie umiejętności: W1, W2 i U1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.