Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FIZJAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka jądrowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki Technicznej
Przedmioty z fizyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W celu przyswojenia treści zajęć wymagana jest wiedza z analizy matematycznej, fizyki ogólnej oraz znajomość podstaw mechaniki kwantowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):32

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):58

- czytanie literatury- 28

- przygotowanie do egzaminu- 30


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o przebiegu najważniejszych historycznych eksperymentów z dziedziny fizyki jądrowej oraz budowę i działanie wybranych urządzeń w nich wykorzystywanych; ma wiedzę na temat zastosowania promieniotwórczości ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej. – astronomia K_W01, K_W07, K_W08; fizyka: K_W01, K_W02; Fizyka Techniczna K_W03;

W2: Charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu fizyki jądrowej, podstawowe modele jądra, ich założenia i zakres ich stosowalności; zna podstawowe teorie przemian i reakcji jądrowych. - astronomia - K_W05; fizyka – K_W05; Fizyka Techniczna K_W01,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje prawo rozpadu w celu określenia zmian aktywności i stężenia izotopów - astronomia - K_U01; fizyka – K_U01, K_U04; Fizyka Techniczna K_U01;

U2: Interpretuje schematy rozpadów promieniotwórczych – astronomia - K_U01, fizyka – K_U01, K_U04; Fizyka Techniczna K_U01;

U3: Określa możliwość zajścia określonych przemian jądrowych - astronomia - K_U01, fizyka – K_U01, K_U04. Fizyka Techniczna K_U03;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia zastosowań promieniotwórczości oraz zagrożeń związanych z jej wykorzystywaniem. - astronomia - K_K01, K_K02; fizyka – K_K01, K_K02; Fizyka Techniczna K_K01, K_K03.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć z Podstawy fizyki jądrowej jest:

przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- historii fizyki jądrowej;

- głównych teorii opisujących jądro atomowe;

- zasad rządzących przemianami i reakcjami jądrowymi;

- podstawowych teorii oddziaływania promieniowania jądrowego z materią;

- budowy i zasad działania urządzeń wykorzystywanych w eksperymentach w dziedzinie fizyki jądrowej;

- wybranych zastosowań promieniotwórczości i reakcji jądrowych.

Pełny opis:

1.Wstęp i historia fizyki jądrowej

Promienie katodowe

Promienie rentgenowskie

Promieniotwórczość naturalna

Model atomu;

Składniki jądra;

Bomba atomowa;

Eksperymenty zderzeniowe

Kwarki i model standardowy

2.Modele jądra

Izotopy

Energia wiązania

Model kroplowy

Model Fermiego

Model powłokowy

Model uogólniony

3.Przemiany jądrowe

Prawo rozpadu promieniotwórczego

Rozpad a:

Elementy teorii rozpadu a

Widmo energii cząstek a

Czasy życia ze względu na rozpad a

Rozpad b:

Elementy teorii rozpadu b

Widmo energii cząstek b

Parzystość a oddziaływanie słabe

Datowanie radiowęglowe

Przemiana g:

Elementy teorii rozpadu g

Widmo promieniowania g

Efekt Mössbauera

4.Reakcje jądrowe

Kinematyka reakcji jądrowych

Modele reakcji:

- „wprost”;

- przez jądro złożone

Reakcje rozszczepienia i reaktor jądrowy

Reakcje syntezy i gwiazdy

5.Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią

Ciężkie cząstki naładowane

Lekkie cząstki naładowane

Kwanty g

Ciężkie cząstki obojętne

Lekkie cząstki obojętne

6.Detektory i akceleratory cząstek

Detektory gazowe

Liczniki Czerenkowa

Detektory scyntylacyjne

Detektory półprzewodnikowe

Detektory neutronów

Akceleratory liniowe i kołowe

Zderzacze cząstek

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Skrzypczak i Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN, Warszawa 2002.

2. K.N. Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa tom I, WNT, Warszawa 1978.

3. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna tom VI, PWN, Warszawa 1985.

4. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca:

1. N. A. Jelley, Fundamentals of Nuclear Physics, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

2. W. N. Cottingham, D. A. Greenwood, An Introduction to Nuclear Physics, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

3. R. Jungk, Jaśniej niż tysiąc słońc. Losy badaczy atomu, PIW, Warszawa 1967.

4. L. Lederman, Boska cząstka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.

5. S. Weinberg, The Discovery of Subatomic Particles, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- W1, W2, U1, U2, U3.

Kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie zestawu pytań otwartych

ndst - mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów,

dst- od 50% maksymalnej liczby punktów,

dst plus- od 60% maksymalnej liczby punktów ,

db- od 70% maksymalnej liczby punktów,

db plus - od 80% maksymalnej liczby punktów,

bdb- od 90% maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.